dimecres, 20 de maig del 2015

"L’ASSEMBLEA DE “GENT PEL PROGRÉS DE TIANA” DAVANT LA CAMPANYA ELECTORAL MUNICIPALPassat l’equador de la campanya electoral, coneguts els programes i les llistes de les diferents candidatures que concorren a les eleccions municipals del proper diumenge, havent assistit a diversos actes electorals, entre els quals el debat públic a la Sala Albéniz, l’assemblea el col·lectiu de Gent pel progrés de Tiana reunida el dia 18 de maig ha acordat fer públic:

-       que la campanya electoral i les posicions de les diferents candidatures han confirmat la necessitat d’un canvi en el govern municipal per capgirar les polítiques aplicades els darrers quatre anys.

-       els partits fins ara governant PSC-ERC, presenten un marcat caràcter continuista, conservador i dependent de les velles maneres de fer amb aliança amb el PP, com ja va succeir el període 1995-2007.

-       que la candidatura “Junts per Tiana” pot ser un instrument transversal i participatiu que amb la seva entrada en l’Ajuntament ajudi a superar aquesta situació de la política local, amb un projecte que  incorpora bona part dels valors i principis que ha defensat el col·lectiu  de Gent des de la seva formació.


dimarts, 31 de març del 2015

NOTA INFORMATIVA DEL COL·LECTIU DE GENT PEL PROGRÉS DE TIANA DAVANT LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS MUNICIPALS EL 24 DE MAIG DE 2015

El projecte de Gent pel progrés de Tiana

A finals de la primavera de 1999 es va constituir el col·lectiu de “Gent pel progrés de Tiana” com a mitjà de participació en la vida política del poble on s’unien un conjunt de persones, la majoria sense adscripció a un partit, d’altres provinents de l’esquerra catalanista d’Iniciativa per Catalunya,  totes compromeses amb els valors democràtics, de progrés social, ecologisme i catalanisme, per fer un poble més avançat social i ecològicament.

Des de llavors Gent ha estat present ininterrompudament en el Ple de l’Ajuntament,  esdevenint el referent quan hem estat a l’oposició, reivindicant la protecció del patrimoni  natural i cultural i la millora dels serveis i equipaments en una època de creixement territorial desmesurat i amb importants dèficits socials (1999-2007).

I quan hem estat al govern (2007-2011), amb l’Alcaldia al capdavant, hem demostrat rigor i responsabilitat en el compliment dels compromisos adquirits, creant i millorant serveis i equipaments (Casal de Joves, Centre Cívic, Escola de Música i Dansa, nova Escola i Institut o ampliació places Escola Bressol municipal), aprofundint en les polítiques ambientals (protecció de l’entorn de l’Alegria), desenvolupant polítiques socials (habitatges socials de lloguer i l’impuls del règim cooperatiu), promovent l'àmbit cultural des de la implicació de tots els agents, millorant la transparència i fomentant la participació.

Des del 2011, novament a  l’oposició, amb propostes alternatives al discurs economicista i neoliberal dominant i causant de la crisi, amb una defensa sense fissures dels drets socials, les polítiques ambientals i dels drets nacionals de Catalunya. La situació política municipal i la necessitat d’una alternativa al govern municipal actual

La crisi econòmica, social i també del sistema polític refermen encara més la necessitat de renovar la política, fer-la més oberta i transparent, ampliant els canals de participació.
Creiem que a Tiana cal un nou escenari polític que superi velles estructures de poder i la regressió del sistema democràtic que s’ha estat produint els darrers quatre anys, quan s’ha repetit un govern (seguint el model dels anys 1995 a 2007) amb una suma a priori impossible de PSC, ERC i PP, aquests darrer com a soci extern però imprescindible. No és cert que en cada poble els partits són diferents: el PP és el PP arreu, i aprovar gràcies als seus vots els pressupostos i les ordenances fiscals durant quatre anys ens diu molt de qui ens ha governat .
Un govern que malgrat els intents finals de maquillatge (obertura del Passeig de la Vilesa per dissimular els retards i errors en la política d’inversions, o creant ara un portal de transparència després de quatre anys d’opacitat) s’ha demostrat incapaç per dirigir les polítiques públiques del poble. La qualitat democràtica en el poble ha disminuït, l’Ajuntament s’ha allunyat dels ciutadans.
Hem tingut desgovern els darrers quatre anys, sense projecte ni lideratge, amb rectificacions constants. Des de la política econòmica (puja d’impostos i retallades) al desmantellament dels canals de participació, passant per les conseqüències de la manca d’acció del govern, com el retard en l’entrega dels habitatges de lloguer social (buits tot un any) o la manca de preparació de noves actuacions i projectes un cop finalitzades les iniciades en el mandant anterior.  
Un govern que tampoc ha estat partícip (tot el contrari) del procés democràtic que viu Catalunya i la reivindicació del dret a decidir sobre constituir-se com a estat propi, malgrat el posicionament a favor de la majoria del Ple. 

Les eleccions de maig de 2015
Des de Gent hem defensat que davant de les eleccions municipals del maig de 2015 cal unir  esforços per aconseguir una alternativa de govern, àmplia i de progrés, que permeti recuperar la confiança i regenerar la política local.
També el col·lectiu era conscient de la necessitat d’obrir-se i renovar-se després del cicle actual per afrontar la nova situació política.
En aquest sentit, membres del col·lectiu de Gent han participat, des de la fundació de la plataforma Km0, en la construcció d’un nou projecte ciutadà de cara a les eleccions municipals de 2015 que es presenta amb el nom de Junts per Tiana com a agrupació d’electors sense vinculació a cap partit polític.
Aquest projecte, transversal i participatiu, pot ser un instrument de regeneració democràtica que ajudi a superar la situació de la política local, on les candidatures dels dos grups municipals al govern són continuistes i dependents dels mateixos que han dirigit la política local els darrers vint anys amb l’única excepció del mandat  2007-2011.
Es per tot això que l’Assemblea del col·lectiu de Gent ha decidit no concórrer amb candidatura pròpia a les eleccions municipals convocades pel mes de maig de 2015.