dijous, 26 de maig del 2011

ELECCIONS MUNICIPALS 22 DE MAIG 2011

Gent pel Progrés de Tiana volem compartir en primer lloc amb tots els veïns i veïnes de Tiana la satisfacció pel desenvolupament de la jornada electoral del proppassat diumenge 22 de maig en un ambient de normalitat democràtica.

Un cop més la participació a Tiana ha estat una mica més alta que la mitjana de Catalunya. Tot i això, tant l’abstenció, com els vots nuls i vots en blanc, ens mostren la necessitat d’un major aprofundiment democràtic, obrint i millorant els canals d’informació, participació i decisió de la ciutadania per enfortir i apropar la gestió dels assumptes públics, recuperant també el crèdit per la política fent que la ciutadania si sent-hi més partícep.

Sobretot volem agrair als 587 votants que han donat suport a la candidatura de Gent pel Progrés de Tiana, situant-nos com a tercera força més votada amb tres regidors. Els garantim que aquest suport servirà per seguir fent avançar  Tiana, com a poble actiu, ecològic, culte i solidari.

És aquest un nombre important de vots que consolida a la nostra formació com a referent de determinats valors de progrés en el ple municipal, però que certament suposa un retrocés d’un regidor en relació als resultats de les anteriors eleccions municipals que van suposar assolir per primer cop el govern municipal. Sabrem extreure conclusions i treballarem per esmenar les causes, algunes de les quals podem trobar-les en el desgast de l’exercici de l’acció de govern en el mandat econòmicament més difícil de la democràcia municipal, l’aparició d’altres formacions alternatives en la contesa electoral, la disminució del presència del col·lectiu GENT en el debat públic mes enllà de l’acció de govern, i, també, cal dir-ho, en les confusions creades en l’opinió pública per determinades actuacions d’oposició allunyades de la realitat dels fets i amb l’únic objectiu d’erosionar a qualsevol preu el govern.

Hem après de l’acció de govern i hem pogut portar a bon terme gran part de les propostes que conformaven les nostres línies bàsiques d’actuació. En aquestes seguirem treballant, sigui des del govern o des de l’oposició. Gràcies a tots i totes per les forces que ens proporciona aquest suport.

Finalment, volem felicitar a tots els grups que han obtingut representació, i en especial, reconèixer la llista més votada del PSC i a la seva candidata a l’alcaldia. A aquest partit correspon la iniciativa per a formar govern, i, com hem mantingut durant la campanya electoral, la nostra formació està oberta a dialogar amb tothom per formar un govern fort, de majoria, i estable pel municipi, sempre en base a les línies mestres del programa electoral i en el marc d’un acord equitatiu i de respecte mutu.


Gent pel Progrés de Tiana

24 de maig de 2011


dijous, 19 de maig del 2011

ARBRE PASSATGE DE LA RIERA

Diversos veïns del Passatge de la Riera van advertir a l’Ajuntament l’estiu de l’any 2010 de l’existència en aquest indret d’un arbre que s’havia desenvolupat extraordinàriament i estava afectant el paviment, el mur existent de les cases i a més, tocava el cablejat elèctric i telefònic amb el conseqüent perill. En moments de fort vent les branques es trencaven i queien a l’espai públic. Realitzada inspecció per part dels Serveis tècnics municipals (enginyera tècnica agrícola) es va constatar que es tractava d’un exemplar enorme d’Ailanthus Altísima, una espècie no autòctona i amb un especial acció invasora.

En aquest sentit, aquesta espècie és una de les de més ràpida expansió i més perjudicials en el Parc de la Serralada de Marina i de Collserola, segons estudis de la Diputació de Barcelona (Diagnosi ambiental del Parc de Collserola, 2008, pàgs. 65 a 68) atès que té efectes negatius en quan a la biodiversitat -és de ràpida expansió i impedeix la vegetació arbòria autòctona -, sanitaris  - males olors i desprèn toxines- i paisatgístics en ser de fulla caduca i propi de climes temprats sent originària de la Xina.

Les accions per fer front a aquesta espècie invasora segons la Diputació de Barcelona  es centren en un pla de mitigació consistent en la seva eradicació abans que s’expandeixi.  
És per això que es va disposar incloure la tala de l’exemplar entre les actuacions de la campanya de poda 2010-2011 que acaba de finalitzar. Per tant, l’actuació d’evident interès sanitari i de protecció de la biodiversitat no ha suposat una despesa extraordinària per part de l’Ajuntament.

Res a veure, doncs, amb la mesquina relació que algú ha fet amb candidatures electorals. El joc brut del Sr. Vallespinós  seguirà  fins al darrer moment del seu comiat de l’ajuntament de Tiana.

Enllaç amb "Diagnosi ambiental del Parc de Collserola, 2008, Diputació de Barcelona".www1.diba.cat/llibreria/pdf/42989.pdf

dilluns, 16 de maig del 2011

EL COST DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT

EL COST DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT 2007-2010
Novament, en el tema del cost de la plantilla de personal municipal, allò que la candidata socialista no s’atreveix a defensar en públic ho aboca  impunement en el blog personal.  En aquest cas les seves dades  segueixen també fil per randa els jocs de mans comptables a que ens tenia acostumats el seu antecessor en el càrrec de candidat. Li agraïm el canvi d’estil  i li agrairíem encara més si també canviés el contingut del discurs pel que fa  a la manipulació de les dades en l’argumentació política. D’on treu un increment del 40% de la partida de personal en el mandat actual?  Novament la dada surt de la màniga  manipulant els comptes i els informes d’intervenció per falsejar les conclusions.

Quina plantilla es compara entre 2007 i 2010?
En el cost real de la plantilla de personal del darrer pressupost aprovat per l’anterior govern l’any 2007  s’han de comptabilitzar els dos pressupostos que hi havia en aquell moment a l’administració municipal: el de l’Ajuntament i el del Patronat de Serveis Socials.  A partir del 2008 el nou govern va  racionalitzar el servei integrant organitzativament i comptablement el Patronat dins de l’estructura única de l’Ajuntament. Per fer comparacions no es pot fer la trampa de comptar el 2007 només la plantilla de l’Ajuntament i en el 2010 comptar la de l’Ajuntament i la de l’antic Patronat. El 2007 el cost de personal de l’Ajuntament era  de 2.073.946 i el del Patronat 131.164€. En total doncs sumaven 2.205.110€ . Cal sumar, a més, el cost de les places d’enginyer municipal i d’un arquitecte municipal que no es pagaven de la partida de personal sinó com si fossin autònoms simulació que s’ha estès en el sector privat i que el govern anterior va utilitzar per amagar places i costos de personal. L’any 2007 sumaven 25.104€ més i en el 2010 el cost d’aquestes places ja compten dins del capítol de personal. Amb xifres homogènies l’increment del capítol de personal ha estat del 14% en el global del mandat que es correspon al creixement general del pressupost entre 2007 i 2010. Per això el pes del cost del personal  en el pressupost del 2007 va ser del  32% que és molt similar al  seu pes en el del 2010 que  va ser 32.40% que, alhora, és el %  normal en les administracions municipals de les dimensions de Tiana.

 Els canvis  introduïts pel govern actual
·                La darrera plantilla aprovada en l’anterior mandat a  l’any 2007 constava de 78 places. La plantilla de 2011 aprovada pel govern actual és de 70 places. S’han reduït places. S’han suprimit places poc qualificades  i s’han creat noves en llocs claus pels serveis als ciutadans com són: dues places de serveis socials i una plaça d’educació  per atendre els nous serveis educatius creats. Això fa que les places creades siguin  més cares que les suprimides pel seu nivell de qualificació.
·                També s’ha actualitzat la valoració de places que exercien tasques superiors al seu reconeixement laboral, pendents de revisar de feia anys,  a través de concursos de promoció interna.
·                S’ha acabat amb la irregularitat de contractar com a autònoms a tècnics que fan un treball continuat a l’ajuntament i s’ha incorporat el seu cost al capítol de personal. La plaça de segon arquitecte la va crear l’anterior govern per aquesta via. Per tant el nou govern es va trobar amb 2 places d’arquitecte cosa que ara troba exagerat l’actual candidata socialista.
·                S’ha pres una mesura bàsica per millorar la qualitat i la motivació laboral que és augmentar l’estabilitat de les contractacions. L’any 2007 el 40% de la plantilla tenia contractes d’interinitat o temporals. L’any 2011 ja només és del 22% i avançarem fins al 10% que és el que s’aconsella. Totes les places s’han cobert a través de concursos públics, requerint les titulacions pertinents, i no hi ha hagut ni una impugnació.
·                S’ha acabat amb les contractacions irregulars temporals que es perllongaven diversos anys amb contractes de pocs mesos. La situacio més greu era la situació de la totalitat de la plantilla del personal de Ràdio Tiana que entre 1998 i 2005 es contractava de manera temporal per mesos. Un cas  il·lustratiu és el de Gemma Liñan que durant  6 anys de treball continu va patir 8 contractes mensuals i mai es va convocar cap concurs de selecció ni demanar la titulació requerida per a la plaça.

Fer populisme amb temes sensibles com el del personal municipal  és una irresponsabilitat que crèiem ja superada en el discurs dels grups municipals.

LES DADES REALS DEL DEUTE MUNICIPAL

LES DADES REALS DEL DEUTE MUNICIPAL 2002-2010
La candidata socialista s'excusa en el format del debat de dissabte a la sala Albéniz per no haver exposat les seves crítiques sobre el deute municipal. Després de quasi 4 hores de debat l'excusa sona a falsa. Més aviat no es va atrevir a dir en públic el que sí fa en el blog personal que ho aguanta tot. En el debat a televisió Maresme-1 no se'n va sortir i, prudentment, no l'ha volgut tornar a vessar en aquest tema. 

Les dades que s'exposen a continuació són les oficials dels copmptes municipals avalats pels informes dels tècnics d'hisenda i per la documentació signada pels alcaldes segons consta a l'arxiu municipal. Totes les dades s'han fet públiques i també GENT les va reproduir en un fulletó el mes de novembre passat.

Deute existent el 5 de juliol de 2007 en començar el nou mandat
  • 1.050.000 € Banc Santander Central Hispano per piscina coberta
  • 1.666.479 € Caixa Catalunya i Banc Crèdit Local per obres carrers
  • 4.611.381 € Empresa ARC per obres pavelló i camp de gespa
Total: 7.327.869 €. D'on treu la candidata socialista la xifra de només 2.700.000 de deute del mandat anterior? De no comptar com a deute el cost de l'obra del pavelló i camp de gespa que l'anterior govern va contraure i signar el 2006 amb la financera ARC. En aquests moments electorals no es pot seguir enganyant els ciutadans amb trucs comptables com el de submergir un deute real, que l'actual govern ha hagut de començar a amortitzar el 2008, simplement perquè nio es pagava a través dels bancs sinó d'una entitat financera. Però el deute hi era! 

Canvi en la forma de pagar una part del deute existent

El govern actual canvia la forma de pagament del deute a l'empresa ARC que va signar l'anterior alcalde el dia 14 de desembre de 2006. L'anterior govern va acordar pagar a ARC simulant un lloguer de 34.500€ mensuals a la constructora i financera ARC que constava com a propietari del pavelló. Un simple truc comptable per camuflar el deute municipal de 4.611.381€, camuflatge que ha heretat sense escrúpols la candidata socialista. El govern actual ha rescatat aquell fals lloguer pagant el deute a l'empresa a través de crèdits bancaris molt més barats que el cost de la financera. En 22 anys suposarà un estalvi de més de 4M €.

Deute pendent de pagar en data 30 de juny de 2011

El govern actual només ha demanat als bancs 1.163.182€ la majoria amb crèdits tous a través de la Diputació. El 30 de juny de 2011 restaran per amortitzar 6.187.885€ dels quals el 85% correspon a deute generat en el mandat anterior i només el 15% al mandat actual. Malgrat l'herència rebuda acabarà el mandat amb un deute assumible. 

En campanya, més que mai, s'ha d'anar amb la veritat per davant.
dijous, 12 de maig del 2011

 
Gent pel  progrés de Tiana hem suspès els actes de campanya programats pel dia d’avui, en senyal  dol per les víctimes del terratrèmol de Múrcia  i de solidaritat amb tota la població de Lorca, i ens afegim a qualsevol iniciativa per mostrar el nostre suport a totes les persones afectades.

divendres, 6 de maig del 2011

PROGRAMA GENT PEL PROGRES DE TIANA 2011-2015
INTRODUCCIÓ

PROGRAMA DE GENT PEL PROGRÉS DE TIANA 2011-2015
PORTADA I CONTRAPORTADA


PRESENTACIÓ PROGRAMA DE CULTURA

 PRESENTACIÓ PROGRAMA DE CULTURA
Trobada oberta amb les entitats culturals, les persones vinculades a l’activitat cultural i artística del poble i a tots els veïns i veïnes de Tiana

DIJOUS 12 DE MAIG A LES 20 H
SALA POLIVALENT
CENTRE CÍVIC I CULTURAL
L’ESCORXADOR

dimarts, 3 de maig del 2011

NOTA SOBRE LA SUPLANTACIÓ DEL LOGO DE GENT PEL PROGRÉS DE TIANA

El dia 15 d'abril de 2011 ja vam fer pública aquesta nota, en el nostre perfil de facebook i altres epais, però sembla que cal tornar a publicar-la
Una persona o persones anònimes estan embrutant el mobiliari públic fixant una enganxina amb un fals logo de Gent pel Progrés de Tiana que, malgrat la seva imitació, es delata pel dibuix i el color que són diferents de l’autèntic que identifica a GENT.Aquesta acció, que intenta desprestigiar el bon nom del col·lectiu, forma part d’una guerra bruta que fa mesos que dura a través d’altres enganxines, també anònimes, contra l’Alcalde i el govern de Tiana.


El Grup Municipal de Gent pel Progrés de Tiana rebutja aquesta innoble manera de fer política en el nostre municipi.

diumenge, 1 de maig del 2011

ACTE DE PRESENTACIÓ CANDIDATURA GENT PEL PROGRES DE TIANA

El passat dissabte 30 d'abril al migdia al Casal de Tiana, en un ambient agradable i distès, en companyia d'altres membres del col·lectiu, amics i simpatitzants, es va presentar públicament i als mitjans de comunicació la candidatura completa de Gent pel Progrés de Tiana a les properes eleccions municipals del 22 de maig.