dijous, 27 de juny del 2013

DRET A DECIDIR ÉS DEMOCRÀCIADret a decidir és democràcia
L’Ajuntament de Tiana va donar suport a la consulta promoguda per Tiana Decideix sobre el dret a decidir de Catalunya el seu futur col·lectiu i es va adherir a l’Associació de municipis per la independència. Recentment ha donat suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya sobre el dret a decidir, suspesa pel Tribunal Constitucional. El PSC de Tiana mai hi ha donat suport. 
Davant d’aquest fet, i que quan és interpel·lada sobre aquesta qüestió l’Alcaldessa sempre contesta que “no tothom a Tiana pensa igual”,  ens preguntem si està complint el seu paper institucional davant del compromís democràticament assolit en el Ple municipal per la majoria absoluta dels seus membres (CiU, Gent i ERC sumen 8 dels 13 Regidors) o està al costat de la minoria amb el PP?  Accepta les decisions adoptades per majoria democràtica?
Una altra qüestió que sorgeix ineludiblement és el paper d’ERC governant gràcies ala posició del PP en l’Ajuntament de Tiana. 

L’HERÈNCIA LLIURADA L’ANY 2011Dos anys de perspectiva ens permeten valorar amb més ponderació l’obra feta en el mandat 2007-2011 pel govern de majoria de GENT-CiU presidit per Gent pel Progrés de Tiana. Repassem els punts claus de l’herència lliurada a l’actual govern de minoria de PSC-ERC  i l’ús que n’està fent.
La hisenda municipal. El tòpic és parlar de “l’herència rebuda”  i refugiar-se en ella per amagar les pròpies debilitats. En fer el canvi de govern el juny de 2011, el deute municipal per inversions dels anys anteriors era de 6.4M€, xifra un milió inferior als 7.3M€ que es devien l’any 2007. I provenia bàsicament de la piscina coberta, el pavelló d’esports i el camp de futbol de gespa, excel·lents  obres realitzades per governs presidits pel PSC entre 2002 i 2007. 
Pel que fa al deute, doncs, l’herència lliurada a l’actual govern era inferior a la rebuda per GENT el 2007 i a finals de 2011 estava situada en el 75% del pressupost municipal, una proporció  assumible i  gens exagerada.
Pel que fa el dèficit – desequilibri anual entre ingressos i despeses – lliurat al nou govern el juny de 2011 va ser  aproximadament d’1.5M€ acumulats  entre el 2003 i el 2011. La meitat - uns 750.000€ - el va generar el govern presidit pel PSC (2003-2007) en època de bonança econòmica i alts ingressos municipals. L’altra meitat el va general el govern presidit per GENT durant els dos primers anys de la crisi, 2008 i 2009, quan es van enfonsar de manera imprevisible els ingressos municipals; el 2010 el pressupost ja es va tornar a equilibrar. Per cobrir el dèficit d’1.5M€ teníem previst obtenir un crèdit cosa que ha fet el nou govern  amb l’aval  i control de l’Estat degut a la persistència de la crisi econòmica i dels ingressos públics.
Les actuals estretors econòmiques de l’Ajuntament no provenen de l’herència rebuda del govern anterior, sinó, com a quasi tots els municipis de Catalunya i l’Estat, de la reducció d’ingressos de l’activitat econòmica i de les subvencions de l’Estat i la Generalitat als ajuntaments. El govern local no ha tingut contenció amb la pujada generalitzades d’impostos entre els que destaca l’IBI, la nova taxa d’escombreries i els increments de l’escola bressol.
Educació L’herència lliurada al nou govern és un valor del que ens sentim orgullosos: nou edifici de l’Escola Lola Anglada, nova escola pública Tiziana,  nou Institut, Escola de Música i Dansa i ampliació de l’Escola Bressol. El govern de minoria de PSC-ERC devalua aquesta herència: suprimeix programes de suport educatiu, puja escandalosa els preus de l’escola bressol i retira l’aportació a l’Escola de Música i Dansa posant-la a punt del tancament.
Cultura. El govern presidit per GENT va lliurar al nou el suport estable als artistes locals, amateurs i professionals, a través del bianual Observatori de les Arts; va consolidar una programació estable de música, teatre i dansa; va  refermar la participació en les iniciatives culturals a través del Consell de Cultura, va crear el desitjat Casal de Joves i remodelar l’antic Escorxador que, a banda de la nau d’escola bressol no es fa servir. Ara tot devaluat, reduït a la mínima expressió o suprimit.
Per acabar, una herència que han dilapidat de manera incomprensible i irresponsable:  l’obertura de la connexió entre el Pg. de la Vilesa i l’Av. Albéniz. El govern presidit per GENT va deixar aprovat definitivament un complex pla urbanístic de l’illa afectada; va tancar l’acord amb els propietaris, va expropiar la finca afectada, va redactar el projecte executiu de l’obra i va deixar en caixa 190.000€ per executar-la i en tràmit la seva licitació. El nou govern ha anul·lat l’operació més urgent i necessària de mobilitat i seguretat vial a Tiana.


 La grisor de la gestió del govern de minoria de PSC-ERC a Tiana en els dos anys de mandat té poc a veure amb la crisi econòmica i molt amb incompetències diverses i bona dosis de sectarisme

divendres, 21 de juny del 2013

MITJANS DE COMUNICACIÓ: TIANA SILENCIADADe la esbiaixada política informativa de l’equip de govern i de la situació dels mitjans públics de comunicació els dos darrers anys n’hem parlat en els nostres bloc i butlletí i hem presentat preguntes, precs i mocions al Ple. Hem reclamat acords i constituir el Consell Consultiu i Assessor de Mitjans. El govern no escolta ni respon.Les nostres intervencions han estat fonamentades en el marc normatiu vigent aprovat pel Ple i en l’exigència evident arreu, també a Tiana, de qualitat democràtica a través de la màxima transparència, imparcialitat i puntualitat de la informació pública. I també en obrir les portes a la participació i a la difusió de totes les veus i opinions. I per tant, també, com vam intentar en l’anterior mandat, alliberar els mitjans de comunicació municipal, en el model de gestió, en els instruments i en els continguts de qualsevol temptació de control partidista.

Incompliment de programa i decisions unilaterals
 
“Obrirem els plens municipals a la ciutadania, permetent fer-ne el seguiment en directe a través d’internet i habilitant la formulació de preguntes a través de les xarxes socials. Farem públiques les actes dels plens i dels acords de govern”  (programa del PSC). Ni seguiment per internet ni preguntes als regidors a través de les xarxes. Les actes del plens ja eren públiques i accessibles a la ciutadania des de fa força temps. I dels acords de govern: quins, amb quina difusió, els acords de la  Junta Local de Govern, els decrets d’alcaldia?  Res de res. Només a contracor i amb dilacions inexcusables faciliten la necessària informació a la població i documentació a l’oposició per poder valorar contractes, memòries, convenis, plans, projectes, propostes o els comptes. 

Donar-se de baixa Maresme Digital Televisió la xarxa de televisió comarcal

Una nova revista municipal canviant nom, format i periodicitat (abans 11 números 35.000€, ara 6 números 26.686 €). Eliminant informació dels plens i reduint l’espai per a l’opinió dels grups municipals, incomplint així la normativa vigent. ¿Qui forma l’equip de redacció, qui decideix els continguts o l’oportunitat d’una editorial, per exemple? El butlletí que tots paguem no compleix la seva funció informativa!

Una nova web: amb unesdespeses fins ara de 26.000€ (19.000 subvencionats amb recursos públics) Sembla imminent la seva posada en marxa. Hores d’ara encara no!

Ràdio Tiana
Sense tècnics, sense redacció i sense direcció. Silenci. Sense mitjans per a fer bé una de les seves principals funcions: informar bé, amb eficàcia, puntualitat i independència, cercar l’opinió i la valoració de la ciutadania, dels grups polítics i els seus representants. Ser present en la vida diària del poble.


Tot plegat, unilateralment, sense consens, sense debat, amb opacitat i sense un Pla de Mitjans de Comunicació

dijous, 20 de juny del 2013

TIANA, SOM TOTS?Si, Tiana som tots. La resposta a la pregunta que encapçala aquestes línies és afirmativa, una afirmació reivindicativa davant de les actituds excloents.
La superació de la vella política és imprescindible. A Tiana, sota una pàtina falsament moderna, tenim un govern de la vella política i de la dolenta.
En moments com els presents, de canvis en la societat, reivindiquem la recuperació social de la Política, amb majúscules, reforçant l’ètica en les funcions públiques i la vocació de servei a la societat, millorant la informació i la transparència, i receptivitat a les iniciatives socials emergents, per fomentar una democràcia més directa en la presa de decisions i amb l’obligació de retre comptes a la ciutadania.

Primera alcaldessa, però sense suport de la majoria.  
Ara fa tot just dos anys es va produir un relleu en el Govern municipal. Per primer cop l’Ajuntament de Tiana tenia una Alcaldessa al capdavant, malgrat no assolir el suport de la majoria absoluta del Ple en obtenir el suport de només sis dels tretze regidors. El govern municipal, format per PSC i ERC, ha comptat sempre amb el vot del PP, per configurar una estranya i difícilment comprensible majoria.

Sense programa, apagada informativa i participativa
Govern que en dos anys no ha estat capaç de presentar un pla de govern. Va començar paralitzat i després ha improvisat, sense informar i fer partícip a la ciutadania de les mesures adoptades en aquests temps de crisi. Retallant les vies d’informació (un nou butlletí reduït en contingut informatiu i periodicitat, una ràdio que ja no hi és, i una web que continua infrautilitzada) i devaluant els canals de participació (consells municipals inoperants, comissions devaluades).
Prometien un canvi, i hem anat a pitjor. Fins i tot amb la nova web municipal (transmetran els plens? constaran els acords de govern o els contractes municipals? i la informació sobre el pressupost i la seva execució? coneixerem el “pla de mandat”?) hauran estat dos anys d’apagada informativa, manca de participació i de donar comptes, precisament quan s’han adoptat importants decisions que condicionen el futur del poble durant molts anys. 
Decisions que tampoc estaven en el programa electoral dels partits governants. Ens sona? Sembla que és la “nova-vella” manera de fer política. Que no és la nostra.

La cortina de fum:
fort amb els febles i dèbil amb els poderosos
També a Tiana les finances municipals han estat la cortina de fum que el govern ha utilitzat per emmascarar la manca de projecte, utilitzant l’endeutament contret en el període de creixement econòmic per PSC-ERC per construir grans equipaments, contra el govern anterior que l’havia heretat.
Un govern fort amb els febles i dèbil amb els poderosos. S’incrementen els preus cap els usuaris, i s’augmenta la retribució de les empreses de serveis. En són exemple, les taxes de recollida de residus: la domèstica no té en compte la generació de residus ni el reciclatge, i la comercial encara no s’aplica i quan es faci es preveu una bonificació del 65 % de caràcter general.  Si els comerços gaudeixen d’aquesta bonificació que es pretén justificar en la crisi, quin motiu hi ha per a no aplicar-la a les famílies o que aquestes hagin de seguir subvencionant als comerços?
O les quotes de l’Escola Bressol municipal, incrementades un 62 % en sis mesos, i que comporten importants dificultats a les famílies que poden afectar el servei. Diuen que han introduït la tarifació social, però una diferència de 10 € al mes no és precisament això.
En canvi, les empreses de serveis (residus, neteja) han vist incrementada la retribució. També s’ha autoritzat a Duet ha incrementat tarifes per sobre l’IPC.

Desinversions
En quant a polítiques estratègiques i d’inversió en cultura, educació, medi ambient, i també en infraestructures o política d’habitatge, entenem s’està produint una “desinversió” per una agenda de prioritats esbiaixada, decisions de difícil comprensió i retallades que malmeten el present i hipotequen greument el futur. Dues mostres flagrants: la paralització del projecte de connexió del Passeig de la Vilesa i l’Avinguda Isaac Albéniz, i l’endarreriment injustificable del lliurament dels habitatges de lloguer social a Can Gaietà finalitzats l’any passat.
I això succeeix amb projectes que ja estaven en marxa. L’Ajuntament no pot anar improvisant o a remolc dels esdeveniments. Molt menys beneir a ulls clucs tot el que ve del sector privat  i anar-ho carregant sobre les espatlles dels ciutadans  Ens cal que sigui proactiu i s’avanci, preparant el futur des de la defensa dels interessos col·lectius.

Formes de governar i personalismes. 
Les propostes dels grups a l’oposició són directament rebutjades. En alguns casos, pocs, tard i malament es rectifica, en altres ni s’informa. Malauradament certes formes d’actuar heretades d’una escola política iniciada al poble als 90, continuen presents. No només als plens. Sovint el govern amb l’Alcaldessa al capdavant actua amb manca de respecte, no escolta ni dialoga. Segurament mai s’havia arribat al nivell actual de personalisme i confusió en el càrrec institucional. I és que les formes denoten també quina concepció es té de les institucions i del servei als ciutadans.