dimarts, 28 de febrer de 2012

LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I LA INFORMACIÓ MUNICIPAL

Element fonamental per una societat democràtica és la transparència de les institucions. El deure d’informar a la ciutadania de manera veraç i establir canals de participació en les decisions col·lectives. En un món on sovint l’excés d’informació global ens fa perdre referències sobre la vida quotidiana o quan la simplificació del missatge el converteix en mer eslògan, hom troba a faltar la necessària informació que permeti al ciutadà exercir amb ple coneixement els seus drets per participar activament en els assumptes que l’afecten.

Aquesta participació directa complementa el funcionament dels òrgans de representació política del sistema democràtic local. Regidores i regidors tenen el dret reforçat a la informació municipal per vetllar pels interessos col·lectius, i el dret a votar en les decisions més transcendents competència del Ple.

En els darrers mesos la principal reivindicació dels grups municipals davant del govern ha estat precisament reclamar informació per desenvolupar la tasca de control i proposta: situació econòmica, previsions d’actuació... No ens ha estat proporcionada.

Vam recordar al govern la necessitat de consensuar la política de comunicació amb els grups. Malgrat això, ens trobem escrivint en un nou format de la revista municipal, sense més informació que un trist e-mail indicant-nos que el butlletí serà bimensual i que l’espai de debat polític s’ha reduït a la meitat. Ni els grups han estat consultats, ni consta s’hagi constituït la Comissió dels mitjans. Lamentem que, un cop més, ens trobem davant d’una política de fets consumats, poc respectuosa amb els principis democràtics.

Desitgem que aquesta nova etapa de la revista municipal serveixi per millorar la informació a la ciutadania. Però l’actuació del govern dificultant la feina dels grups municipals i reduint els canals d’informació i participació directa de la població demostren el contrari.

dijous, 16 de febrer de 2012

GENT PEL PROGRÉS DE TIANA: UNA ACTITUD RESPONSABLE AL GOVERN I A L’OPOSICIÓ

L’ajuntament i el poble de Tiana en general estan patint les conseqüències de la greu crisi general que ens afecta de fa ja temps. Crisi de la qual no es veu encara la sortida, ni en la manera ni en el temps.

El que sí que es nota són els efectes de les decisions polítiques que s’estan prenent en d’altres nivells de l’administració política i que signifiquen un retrocés clar en les polítiques d’igualtat, benestar social, drets laborals i socials, protecció de la salut i el medi ambient i, fins i tot, de qualitat democràtica.

En el cas concret de l’ajuntament de Tiana, semblaria adequat que les mesures que el govern hagi de prendre ho faci amb el màxim consens possible, sobretot considerant que no té majoria i que necessita els vots de les altres forces polítiques en suport de les seves decisions.

De moment però, no s’ha aconseguit que govern i oposició puguin debatre seriosament aquelles qüestions importants que afecten, i afectaran en els propers temps, la vida dels ciutadans.

Gent pel progrés de Tiana, força d’oposició i de govern, estaríem al costat del govern en tot allò que representés sumar per defensar la qualitat dels serveis i els avenços que els darrers anys han permès progressar com a poble. Saben que és així i els hem ofert col·laboració. Però ens tindran al davant si persisteixen en voler confondre, desinformar i fer partidisme.

 
Desitgem que el 2012 es corregeixi el rumb, per, entre tots, sortir de la crisi amb major equitat i progrés social. El nostre grup seguirà treballant per fer-ho possible.