divendres, 20 de juliol de 2012

PLOU SOBRE MULLAT A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL: NOVA PUJA DELS PREUS


El Ple municipal ha aprovat aquest mes de juliol una nova puja dels preus pel curs vinent, que es suma a l’aplicada el mes de gener.

Malgrat no consta cap informació al web municipal, des de l’11 de juliol fins el 8 d’agost es poden presentar al·legacions davant de l’Ajuntament per a que aquests nous preus no siguin definitius.

La inconsistència de les actuacions del govern municipal es posa contínuament en evidència. Malauradament, també forma part del tarannà d’aquest govern la nul·la informació a la població.

A més, això es veu complementat amb declaracions públiques que per força han de confondre a la ciutadania. Veiem un clar exemple en els preus de l’escola bressol. El PSC en la revista municipal del juliol afirma que és l’única força del poble contra les retallades a les escoles bressol.  

Els fets però són que el gener el govern encapçalat pel PSC va aplicar una puja dels preus del 26 % traslladant als pares i mares tota la retallada de la Generalitat, i afegint una retallada en l’aportació municipal.

El passat dia 3 de juliol el govern municipal ha aprovat en el Ple (PSC, ERC i PP), els preus pel curs vinent i afegeix una nova puja d’entre el 16-28 % (quota d’entre 191-211 €/mes) depenent de la renda. És a dir, un increment d’entre el 46 i el 62 % en sis mesos!

El nostre grup va proposar l’octubre de 2011 un model que garantís la viabilitat econòmica i la qualitat del servei però també preus assequibles. Això implica compartir entre Ajuntament i pares les retallades de la Generalitat, i introduir el criteri de la renda. La quota resultant mitja hauria d’estar pel curs vinent al voltant dels 165 €/mes (50 % del cost del servei, criteri de la Federació de Municipis de Catalunya). Així ho vam defensar en el Ple (octubre 2011, gener i juliol 2012), amb el vot en contra de la majoria “confusa” que dona suport al govern.

Aquesta informació no consta a hores d’ara al web municipal, però s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de juliol l’inici del període legal d’informació pública pel termini de 30 dies per a que la ciutadania pugui demanar informació a l’Ajuntament i presentar al·legacions i reclamacions, que acaba el 8 d’agost. Si no se’n presenten els preus esdevindran definitius.

Gent seguirem informant i reclamant polítiques més justes, i per això presentarem al·legacions dins del termini previst exigint que el govern rectifiqui aquest preus en el Ple del mes de setembre.

dilluns, 2 de juliol de 2012

EL TRIST BALANÇ D’UN ANY QUE RESTA


En el primer any de mandat del govern PSC-ERC, amb l’imprescindible recolzament del PP, s’han anat confirmant els dubtes que de bon inici ens produïa la manca de voluntat per formar un govern de majoria que compartís un projecte polític de progrés. PSC-ERC des d’una visió excloent, contrària a les promeses de sumar, van limitar-se a un repartiment de carteres sense fer públic cap acord programàtic.

Les finances municipals han estat la cortina de fum que el govern ha utilitzat per emmascarar la manca de projecte, utilitzant l’endeutament contret en el període de creixement econòmic per PSC-ERC per construir grans equipaments, contra el govern anterior que l’havia heretat. Les Ordenances fiscals i, sobretot, el Pressupost municipal tramitat ben entrat l’any, ho han confirmat. S’optava exclusivament per les retallades evitant afrontar el debat sobre la redistribució i l’equitat, mantenint privilegis i fent recaure el cost de la crisi en àrees com educació, cultura i serveis a les persones, tot preveient més retallades i puja d’impostos els anys per venir. 

Els efectes d’aquestes mesures s’han anat coneixent un cop decidits, sense cap debat públic. Puja brutal dels preus de l’escola bressol, acomiadaments a l’àrea social, supressió de serveis educatius i a la gent gran, aturada de projectes estratègics, són exemples d’aquesta nova etapa. La incomprensible supressió d’activitats arrelades i populars (Tres Tombs, Pedalada popular, Fira d’entitats) sense raons econòmiques demostren també aquesta nova sensibilitat.

Aquesta constant erosió del model social, que afecta directament la qualitat de vida de les persones, s’ha realitzat amb una evident pèrdua de qualitat democràtica. Contradient els programes electorals, amb opacitat i desinformació, fent creure falsament que no hi ha alternatives.

Tiana té avui un govern més conservador i menys dialogant, el contrari del que aquests temps difícils reclamen.