dimarts, 24 de febrer del 2015

BALANÇ DE MANDAT (II)

Sense projecte ni estratègia en matèria d’inversions així va començar i acaba aquest període local. Les prioritats en infraestructures han estat força més que discutibles (pensem que s’ha rebut més d’1 milió d’euros de la Diputació i l’Àrea Metropolitana) havent quedat oblidats projectes necessaris pel poble (com l’arranjament del carrer Escalfapé amb Matas) darrera d’altres com l’ampliació de voreres al carrer dels Vessants. 

I el que es va voler vendre com a projecte estrella (“Retrobem-nos. Peatonalitzem el centre”), una simulació de procés participatiu per convalidar una aposta personalíssima de l’Alcaldessa, ha estat un fracàs i se li ha girat en contra.

Doncs finalment s’ha executat la connexió del Passeig de la Vilesa i l’Avinguda Isaac Albéniz, projecte preparat al llarg de l’anterior mandat, i al qual només mancava l’execució després d’haver-se aconseguit el més difícil: l’adquisició dels terrenys a principis l’any 2011. Fins fa pocs mesos l’Alcaldessa es negava a executar-lo i no ha rectificat fins que els seus assessors per la “peatonalització” l’han forçat a reconèixer que aquesta era l’actuació necessària per pacificar el centre. 

És un cas exemplar d’aquest mandat. S’ha demostrat manca de criteri i fonamentació. Constants excuses i desinformació al poble. I és que hem vist com l’Alcaldessa per justificar la seva negativa ha arribat a afirmar que els terrenys no eren municipals en contra del que consta al Registre de la Propietat! Fins i tot, amagant al poble l’inici de les obres (negant-ho el dia abans en el Ple)! Vella política, dolenta de debò. 

Hem patit un govern personalista, insegur i feble, darrera una falsa aparença renovadora, que ha viscut més de negar o criticar els altres que d’escoltar, dirigir i impulsar una vertadera acció de govern. 

 
Com amb la protecció de l’Alegria a la que es van oposar, també ens voldran fer creure que han estat els impulsors de la connexió del Passeig de la Vilesa! 
 
Obertura oberta
                   Foto: La Local Tiana
El mes de maig estem cridats a decidir. Els que no ens ho empassem tot i creiem que hi ha alternativa, tenim la responsabilitat de fer-ho possible.


BALANÇ DE MANDAT (I) 

dimarts, 17 de febrer del 2015

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

Considerem que les declaracions del regidor d'educació que citem a baix són absolutament i radical contràries a la realitat del projecte amb que va neixer l'Escola Municipal de Música i Dansa i va funcionar els primers anys. Era des del començament un projecte d'educació pública, per que així era el model que va ser posat en marxa, per concepte i entre altres qüestions perquè era l'únic model d'ensenyaments artístics públic que la Generalitat de Catalunya considerava.

Si entre l'acabament de l'anterior mandat i el primers anys del que ara acaba, i abans del present curs, no va ser aixi és responsabilitat de l'equip de govern actual.

Celebrem el creixement d'alumnes i que s'hagi recuperat l'esperit amb el qual va ser posada en marxa l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana 

 "El regidor d’educació, Jordi Gost, ha valorat positivament aquest fet. Creu que, abans d’aquest curs, el centre havia comptat amb una organització més “pròpia d’un centre privat”, on l’alumne escollia “a la carta” el que volia aprendre. Gost considera que, en aquest moment, els ensenyaments artístics a Tiana estan “enfocats cap a un model públic”

diumenge, 1 de febrer del 2015

Ordre del dia del Ple del proper dimarts 3 de febrer del 2015

ES POSA EN PÚBLIC CONEIXEMENT QUE EL PLE D’AQUEST
AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA, , EL DIA 3 DE
FEBRER DE 2015 A LES VUIT LA TARDA A LA CASA DE LA VILA,
AMB L’ORDRE DEL DIA QUE S’ADJUNTA.

O R D R E D E L D I A

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE GENER.
2.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA PREUS DEIXALLERIA
4.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET.
5.- CONVENI AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA, OBRES MILLORA SEGURETAT VIÀRIA A LA BV5008.
6.- PROPOSTA DE COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT.
7.- MODIFICACIÓ DE LA FESTA LOCAL PER A L’ANY 2015, FIXADA PER AL DIA 25 DE MAIG (SEGONA PASQUA) I EL SEU TRASLLAT A L’1 DE JUNY.
8.- PROPOSTA D’ACORD PER RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
9.- PROPOSTA D’ACORD PER UNA ACCIÓ URGENT, VIABLE I EFICAÇ AMB GARANTIES PER TOTS ELS AFECTATS DE L’HEPATITIS C.
10.- PREGUNTA DEL SR. FERRAN PASCUAL, GPT, SOBRE COMPLIMENT PROGRAMES ELECTORALS DELS GRUPS DE L’EQUIP DE GOVERN.
11.- PREGUNTA DEL SR. FERRAN PASCUAL, GPT, SOBRE WEB MUNICIPAL.
12.- PRECS I PREGUNTES.
TIANA, 30 DE GENER DE 2015