dijous, 29 de setembre del 2011

CORTINA DE FUM


La cortina de fum del govern: el principal responsable de l’endeutament municipal és el govern del PSC-ERC entre 2002-2007

El govern municipal utilitza barroerament la preocupació de la ciutadania per la crisi per justificar qualsevol cosa, des de la manca de programa de govern fins la puja indiscriminada dels preus de l’escola bressol (un 26 % de cop!).

Val la pena recordar que la crisi s’inicia l’estiu del 2007 i que l’anterior govern ja va haver de gestionar-la. Els comptes municipals són públics i han estat objecte de debat cada any. El resultat del pressupost de 2010 ha estat d’equilibri, i l’endeutament fins i tot s’ha reduït en relació al 2007. No val lamentar-se ara, com si es descobrís la situació econòmica de cop i volta, per incomplir promeses electorals o pretendre justificar decisions  del tot desproporcionades.

Des del mes de juliol l’únic missatge que ha emès el govern és el d’una situació econòmica dramàtica originada per l’anterior govern, i això no respon a la realitat de les coses.

L’escrit del PSC sobre la hisenda municipal en el darrer Plaça de la Vila és un cúmul de despropòsits. Sembla que el govern no entén la situació de la hisenda municipal, o que la utilitza com a cortina de fum per amagar la manca de projecte i l’incompliment de promeses electorals. Potser hauria d’haver acceptat la informació en el traspàs ofert per l’anterior alcalde Emili Muñoz, i no haver despatxat l’Interventor municipal.

L’estat actual de la Hisenda municipal és d’un endeutament assumible lleugerament inferior als 8 milions que va deixar el 2007 el govern de PSC-ERC. Va ser aquell govern que en els anys de vaques grasses  va generar un endeutament de 8 milions. El govern del 2007-2011 ha fet prou amb contenir aquell deute en mig de la crisi. És immoral que es continuï  amagant que el PSC va deixar 7.3 milions de deutes per les inversions que va fer entre 2002-2007 en el pavelló, la piscina, el camp de futbol i d’altres inversions. O que no es reconeguin els 760.000€ en factures no pressupostades  que tenia l’Ajuntament l’any 2007 (només de la passera a la zona poliesportiva ja es devien 234.000 €).

El govern presidit per GENT entre 2007-2011 ha aconseguit reconduir la situació, tot i el gran descens d’ingressos – crisi de la construcció, reducció de subvencions de l’Estat i la Generalitat -  i l’increment de despeses obligatòries en el mandat 2007-2011 com ara increment de la factura elèctrica, l’IVA, despeses dels nous equipaments (pavelló, escola bressol, manteniment  de nova urbanització).

El govern PSC-ERC va pretendre amagar aquell endeutament amb una fórmula d’enginyeria financera que era greument perjudicial pel poble. Es pagaven 4.3 milions a través d’un intermediari financer, fet que suposava un cost anual de  180.000€ superior al pagament a través d’un crèdit bancari. Canviant el sistema de pagament no només és més transparent si no que ja ens hem estalviat, entre 2008 i 2010, 589.568€. 

També s’amaga que el gruix de les subvencions per a inversions rebudes de l’Estat i de la Generalitat entre 2007-2011 no es podia destinar a pagar deutes anteriors sinó a nous projectes, que s’han fet servir per millorar els espais municipals, reduir la despesa energètica i millorar serveis. No s’ha perdut cap subvenció i s’ha promogut la ocupació i l’estalvi.

La situació actual no és dramàtica i el govern anterior la va deixar orientada, una altra cosa és que els nous gestors, amb l’Alcaldessa al capdavant, no sàpiguen dirigir enmig de l’actual crisi. Els suggerim que dialoguin amb tots els grups per comprendre ben bé la situació actual i per encarar conjuntament les noves dificultats. Amb aquest objectiu ens trobaran disposats a arribar a acords sempre que es prioritzi el manteniment dels serveis socials, l’educació i la cultura tal com ens vam comprometre en el nostre programa electoral.

Gent pel progrés de Tiana

dijous, 22 de setembre del 2011

EL GOVERN DE LA SRA. PUJOL, PSC-ERC, RETALLA TAMBÉ L’EDUCACIÓ A TIANA


Només arribar, els partits que fa quatre dies des de l’oposició reclamaven que l’Ajuntament baixés els preus públics i  proposaven la barbaritat  que es fes càrrec del subsidi dels aturats de Tiana, pugen un 26% la quota de l’Escola Bressol Municipal i suprimeixen la natació escolar a l’Escola Lola Anglada i a l’Escola Tiziana. I sense cap necessitat econòmica de fer-ho. Tot un rècord.

LES FAMÍLIES PAGARAN UN 26% MÉS A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Mentre el govern presidit per GENT l’any 2007 va rebaixar un 10% la quota de l’escola bressol i la va mantenir congelada durant els següents anys de crisi, ara l’alcaldessa Ester Pujol puja d’una tacada un 26%. On és la sensibilitat social que reclamaven des de l’oposició pujant aquesta barbaritat un servei que ha esdevingut indispensable per a les famílies de Tiana? On és el discurs de la Sra Pujol sobre la conciliació de la vida laboral i familiar de les dones ? On és la proposta d’ERC de fa sis mesos perquè l’Ajuntament pagués les quotes de les famílies que van a la privada? Ja sabíem que l’educació no era la prioritat del PSC ni d’ERC quan criticaven totes les inversions del govern anterior en l’escola però no imaginaven que fossin tan extremistes i destralers.

SUPRIMEIXEN LA NATACIÓ ESCOLAR EN HORARI LECTIU I ALTRES AJUTS

Una millora pedagògica que va introduir en els darrers 4 cursos el govern presidit per GENT va ser subvencionar que tot l’alumnat de les escoles de primària fes una hora de l’assignatura d’Educació Física en la piscina municipal coberta. Pel curs vinent teníem previst ampliar-la a l’Escola Tiziana.  També han suprimit el grup de Percussió al Cicle Superior i altres ajuts. El nou govern de la Sra. Pujol s’ha donat pressa per SUPRIMIR aquests recursos educatius.

SENSE CAP NECESSITAT ECONÒMICA DE RETALLAR L’EDUCACIÓ

Cap dels dos perjudicis anteriors a l’educació  decidits pel PSC-ERC tenen cap fonamentació en necessitats econòmiques de la hisenda municipal. Les partides previstes en el pressupost de 2011 són perfectament assumibles – la natació escolar no arriba als 15.000€ per curs complet-  sempre que es consideri l’educació una prioritat de la qualitat de vida del poble. El govern anterior va fer estalvis en activitats prescindibles com la revetlla de Sant Joan o els concerts de rock que costaven, cada festa, 30.000€ a l’Ajuntament. I, a canvi, va invertir en educació. El nou govern de PSC-ERC si hagués complert la solemne promesa de la Sra. Pujol, feta al debat de la Sala Albéniz, de reduir a la meitat els sous dels regidors, haurien alliberat  45.000€ que són els que s’estalvien amb les  retallades a l’educació  i la pujada de preus que han aplicat.

GENT PEL PROGRÉS DE TIANA
Setembre 2011

dimecres, 14 de setembre del 2011

LES FAMÍLIES PAGARAN UN 26% MÉS A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE TIANA

En la proposta d'acord del govern del ple d'ahir es deia que la retallada de la Generalitat 
"ha de ser  assumida entre l'ajuntament i els pares dels alumnes". 
No només no es fa així, sinó que l'ajuntament retalla un 40% la seva aportació. 
Només els dos partits del govern PSC i ERC, en minoria, van aprovar aquesta proposta!

dimarts, 13 de setembre del 2011

EL GOVERN DE LA SRA PUJOL, PSC-ERC RETALLA TAMBÉ L'EDUCACIÓ A TIANA.

Els partits que fa quatre dies des de l’oposició reclamaven que l’Ajuntament baixés els preus públics i proposaven que es fes càrrec del subsidi dels aturats de Tiana, pugen un 26% la quota de l’Escola Bressol Municipal i retallen un 40% l'aportació de l'ajuntament a l'escola bressol. Mentre aproven una moció contra les retallades de la Generalitat!

divendres, 9 de setembre del 2011

TRANSPARÈNCIA


Al darrer número del Plaça de la Vila (setembre 2011) no sabem si l’equip de redacció o el govern de Tiana, en relació a les retribucions dels membres del consistori, afirmen en un paràgraf que

... Si més no, una mostra de la transparència i retre comptes a la ciutadania, atès que fins ara no s’havia publicitat mai

Doncs bé, aquesta afirmació no es correspon amb la realitat: en el butlletí Plaça de la Vila número 26 de gener del 2008, just després de l’aprovació en el Ple de desembre de 2007, l’anterior govern ja va fer públiques les retribucions de regidores i regidors de l’ajuntament, i les dedicacions dels membres del govern.

A més, obliden dir que les dietes aprovades a corre cuita en el primer ple per l'actual govern, el passat més de juliol, són exactament les mateixes que les que hi havia en l'anterior mandat, quan, en campanya electoral i en públic es va afirmar que les baixarien fins a un 50%!

CAP A ON VA EL NOU GOVERN DE TIANA?


El marc polític local presenta una situació preocupant. Avui, a quasi tres mesos de la constitució del nou govern municipal, seguim sense conèixer quin programa o pacte ha justificat formar un govern en minoria de PSC i ERC (amb menys de la majoria del Ple, insuficient per aprovar els assumptes més importants). Les primeres decisions denoten la feblesa del govern i una actuació erràtica i incoherent que no augura que Tiana disposi del govern que necessitem per afrontar l'actual situació.

El primer acord del mandat ha estat aprovar les remuneracions del govern. Després de tant criticar durant l’anterior mandat el sistema de remuneracions, fins i tot qualificant-lo gratuïtament d’il·legal, i havent promés “rebaixar-lo a la meitat”, el nou govern ha aprovat les mateixes remuneracions. I això s'ha fet reduïnt la dedicació del govern. Es demostra un incompliment flagrant dels compromisos electorals, i també la demagógica manera de fer de PSC i ERC en l’oposició. El resultat: mateixes remuneracions per menys dedicació. Això demostra manca de responsabilitat en assumir el govern d'un municipi com el nostre, on la dedicació és fonamental per impulsar les accions municipals com s’ha demostrat els darrers quatre anys aconseguint-se importants fites, per exemple en matèria educativa o d'equipaments i serveis. I aquest acord s’ha adoptat sense previ debat amb els grups municipals i gràcies a l’abstenció del Partit Popular. Es retorna a un govern feble amb la crossa del PP. Hem de preguntar-nos: a canvi de què? La referència a les negociacions sobre el servei de recollida de residus que l'Alcaldessa va citar en el Ple és una clara indicació de que es pretenen pactar els grans assumptes econòmics amb el partit conservador espanyol. A quin preu social? Respon això a un govern progressista?

En segon lloc, l'organització del govern i de les àrees municipals, també ha estat modificada creant-se noves comissions, separant competències que estan estretament vinculades, i que comportaran descoordinació en el funcionament intern dels serveis municipals. Per exemple, es crea la regidoria d'urbanisme separada de la regidoria de medi ambient i política territorial. Evidentment, aquesta (des)organització obeeix a una distribució de quotes polítiques i cadascun dels dos partits de govern actua en àrees estanques, sense corresponsabilitat.

La tercera preocupant decisió ha estat el cessament fulminant de l'Interventor municipal. Un càrrec funcionarial obligatori per Llei (del qual Tiana no havia disposat fins fa quatre anys) i figura clau pel control de la despesa. Males notícies doncs, també per les polítiques en matèria econòmica. I tot això s'està realitzant sense cap explicació pública. De fet, en el primer butlletí municipal (juliol-agost) l'única novetat que s'ha introduït a estat que l'Alcaldessa apareix més d'una desena de fotografies (...)

Reclamem que s'expliqui què es pretèn fer en el poble els propers anys, i que abans d'adoptar decisions d'especial trascendència en matèria econòmica o que pugui afectar els serveis als ciutadans, s'obri un debat públic rigoròs sobre la política d'ingressos i despeses. Començant per l'el·laboració del pressupost del proper exercici de manera oberta i participativa, que la ciutadania tingui veu i compti. Davant les temptacions d'actuar a curt termini (per exemple, retallant serveis o prestacions com si aquesta fos l'única sol·lució per l'equilibri pressupostari) entenem cal plantejar-se un horitzó a mig i llarg termini per garantitzar els serveis públics necessàris pel benestar i la cohesió social.

Hi ha diverses maneres d'afrontar els actuals temps. Exigim al govern que actui amb responsabilitat i transparència, no amb precipitació i d'amagat. Desitgem que el curs polític que s'inicïa no confirmi els mals presagis dels primers passos del nou govern. Des de Gent treballarem per a que no sigui així.

Bona festa major 2011!