dimecres, 28 de desembre del 2011

QUE ENS ESPERA EL 2012? VEURÀ LA LLUM L’OBERTURA DE LA CONNEXIÓ VIARIA ENTRE EL PASSEIG DE LA VILESA I L’AVINGUDA ISAAC ALBENIZ?


(Article Plaça de la Vila de gener 2012)
 
Durant els anys 2008 a 2011 es va tramitar una actuació llargament esperada per la millora de la mobilitat i la recuperació per als vianants de l’entrada al casc antic. Els terrenys i l’edifici afectat són municipals des de l’any 2010 i només manca executar les obres.

Fa més de trenta anys està pendent l’obertura de la connexió entre el Passeig i l’Avinguda per que sigui un únic passeig permetent la recuperació d’una part important del centre del poble hipotecada per l’ús dels cotxes i autobusos. Aquest  difícil pas és el punt negre del poble segons van confirmar els experts que van realitzar l’any 2009 un estudi de les actuacions per millorar la mobilitat de Tiana.

L’any 2008 es van iniciar els tràmits per solucionar aquesta situació. El 2009 es va aprovar el pla urbanístic (es pot consultar a l’apartat “Urbanisme” del web municipal) i l’any 2010 l’Ajuntament va adquirir els terrenys en virtut d’acords amb els tres propietaris afectats. En dos dels casos es va indemnitzar mitjançant compensació de sostre edificable, sense cost per l’Ajuntament. En el tercer cas, el de la casa en ruïna a l’inici del carrer del Doctor Mascaró, es va acordar una indemnització econòmica per un import de 250.000 € (una quarta part del demanat per la propietat, que feia anys que exigia l’expropiació) a canvi de la propietat i de 300 m2 edificables que l’Ajuntament podrà vendre per rescabalar-se de la inversió.

L’actuació comporta l’enderroc d’aquesta casa i l’ocupació de part dels jardins de dues cases més, que permetrà l’obertura de la connexió i alliberar el carrer Anselm Clavé del trànsit de pas per esdevenir un carrer pacificat continuació de la zona comercial del carrer del Centre. Així, aquesta zona esdevindrà la porta d’entrada al centre del poble donant prioritat a les voreres i limitant la velocitat de circulació, amb noves places d’aparcament rotatori en superfície.

Quan Gent vam deixar el govern el maig de 2011 les obres estaven a punt per ser adjudicades i iniciades, i existia la consignació pressupostaria necessària de 200.000 €. I això malgrat la Diputació de Barcelona, titular de la carretera BV-5008 i que hauria de ser responsable de la millora d’aquesta travessa urbana, va negar el seu suport econòmic quan el PSC presidia l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació provincial i era a l’oposició a l’Ajuntament.

Sense pla de govern pel mandat ni pressupost municipal pel 2012.

No sabem si l’any que ara s’inicia s’executaran aquestes obres i s’acabarà portant a bon terme tota la feina realitzada, quan s’és tant a prop del resultat. De fet, s’ha tancat l’any 2011 sense presentar el pla de govern pel mandat. Tampoc s’ha tramitat el pressupost de l’Ajuntament pel 2012.

En set mesos llargs des de la constitució de l’actual govern municipal hem vist com s’incomplien compromisos electorals (no s’han rebaixat les remuneracions del govern), s’iniciaven les retallades en serveis bàsics com l’educació (augment dels preus de l’escola bressol, programes escolars) o s’aprovaven unes Ordenances Fiscals que no afronten la necessitat d’una millor redistribució de l’esforç fiscal per fer front a la situació de crisi econòmica.

I tot això, substituint els instruments principals de participació ciutadana pel nomenament de càrrecs de confiança (comissionats), negant-se a constituir el consell de mitjans de comunicació i sense realitzar audiències públiques ni donar-ne compte a la població.

El govern municipal ha volgut comptar amb l’únic suport del Partit Popular, sense diàleg amb la resta de grups municipals. S’ha optat per polítiques que més s’acosten a postulats neoliberals que no a una alternativa de progrés.

Desitgem que amb l’any nou es corregeixi el rumb, per entre tots sortir de la crisi amb major equitat i progrés social, el nostre grup seguirà treballant per fer-ho possible.

Bon any!

Grup municipal de Gent pel progrés de Tiana

dimecres, 14 de desembre del 2011

PLE DE 13 DE DESEMBRE DE 2011 .


MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS. El nou govern de Tiana, PSC-ERC amb el vot del PP, malgrat el discurs de la transparència i la participació, ES NEGA A DONAR COMPLIMENT A UN ACORD DE PLE I UN REGLAMENT, per a la constitució d'un òrgan de participació el Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació Municipals, que obre a la ciutadania, a través dels representants de les entitats, dels consells municipals, dels grups municipals i amb el nomenament per majoria qualificada del Ple de fins a 5 persones de reconeguda competència en el sector de la comunicació, la democratització dels mitjans de comunicació municipals.

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS COMERÇOS. El nou govern de Tiana PSC-ERC un altre cop amb el vot del PP, rebutja "aplicar, previ compliment de les tramitacions legals necessàries, el preu públic de recollida de residus comercials a Tiana". Aquesta era una moció presentada per Gent pel progrés de Tiana, atenent a diversos considerants entre ells que ja s'han fet els treballs previs per a establir el corresponent preu públic, i perquè així ho determina la llei.   

AUGMENT QUOTES ESCOLA BRESSOL. El nou govern de Tiana, PSC-ERC, sempre amb el vot del PP, ha augmentat un 26% la quota bàsica mensual, retallant l'aportació municipal, i rebutjant les al·legacions presentades per Gent pel Progrés de Tiana, i rebutjant també des del primer moment qualsevol diàleg amb els altrs grups municipals per establir les noves quotes 
 

Mentre ... L'Alcaldessa diu que no poden arreclar  una taula de ping-pong i mobiliari urbà del parc del camp de futbol vell, o millorar la il·luminació del camí d'accés a l'Escola Municipal de Música i Dansa  

PLE 13/12/2011: SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS COMERÇOS DE TIANA

El nou govern de Tiana PSC-ERC un altre cop amb el vot del PP, rebutja "aplicar, previ compliment de les tramitacions legals necessàries, el preu públic de recollida de residus comercials a Tiana"

Aquesta era una moció presentada per Gent pel progrés de Tiana, atenent a diversos considerants entre ells que ja s'han fet els treballs previs per a establir el corresponent preu públic, i perquè així ho determina la llei.   PLE 13 DESEMBRE : AUGMENT QUOTES ESCOLA BRESSOL

El nou govern de Tiana, PSC-ERC, sempre amb el vot del PP, ha augmentat un 26% la quota bàsica mensual, retallant l'aportació municipal, i rebutjant les al·legacions presentades per Gent pel Progrés de Tiana, i rebutjant també des del primer moment qualsevol diàleg amb els altrs grups municipals per establir les noves quotes 

PLE 13 DE DESEMBRE DE 2011: MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS

El nou govern de Tiana, PSC-ERC amb el vot del PP, malgrat el discurs de la transparència i la participació, ES NEGA A DONAR COMPLIMENT A UN ACORD DE PLE I UN REGLAMENT, per a la constitució d'un òrgan de participació el Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació Municipals, que obre a la ciutadania, a través dels representants de les entitats, dels consells municipals, dels grups municipals i amb el nomenament per majoria qualificada del Ple de fins a 5 persones de reconeguda competència en el sector de la comunicació, la democratització dels mitjans de comunicació municipals.
    

dimarts, 22 de novembre del 2011

PARTICIPACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS


Llegint la quarta editorial de l’alcaldessa (la quarta ja!) i davant els aparatosos canvis que ens anuncia farà en el butlletí, i en altres mitjans, sembla ser que per haver rebut “una quantitat important de suggeriments”, altres persones ens pregunten i ens preguntem: quin ha estat el procés de participació pels dits canvis? S’ha ofert a tot el poble la possibilitat de participar en el nou disseny? A través d’una convocatòria oberta i pública? Amb la consulta als diversos Consells de participació? Amb la consulta amb els grups municipals? 

¿Quan es pensa constituir i convocar el tan necessari Consell de Mitjans de Comunicació Municipals, la creació del qual va ser aprovada per unanimitat del Ple l’any 2008 i mai posat en marxa per falta de la majoria necessària, pel bloqueig de l’oposició dels darrers quatre anys?  Ara tampoc, sembla haver-hi, per part del nou govern, cap indici que es vulgui posar en marxa aquest instrument de democratització dels mitjans de comunicació. És un incompliment d'un acord de Ple greu quan s'estan plantejant canvis en els formats i continguts!

diumenge, 20 de novembre del 2011

EL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE L'ESCORXADOR ÉS HERÈNCIA DEL GOVERN ANTERIOR AMB GENT PEL PROGRÈS DE TIANA A L'ALCADIA

Algunes persones de Tiana descobreixen amb sorpresa, en aquesta jornada electoral, el Centre Cívic i Cultural de l'Escorxador, que acull també dues aules de l'escola bressol municipal. 
L'antic escorxador va ser recuperat per a tot el poble en l'anterior mandat amb Gent pel progrés de Tiana al govern i l'alcadia.
Forma part de l'herència rebuda del Gent!
Era una reclamacio de molts anys i un projecte de moltes persones per a que tots els tianencs i tianenques de totes les edats en gaudeixin i l'aprofitin!
 

divendres, 18 de novembre del 2011

TRANSPARÈNCIA I OPACITAT


De l’actuació dels membres de l’actual govern de Tiana, després de veure els missatges que emeten alguns regidors i l’alcaldessa, a les xarxes, a la ràdio i la revista municipal, en altres mitjans de comunicació i fins i tot en els òrgans institucionals i el mateix Ple, és molt preocupant la greu confusió, volguda o no, entre "transparència" i propaganda, autopromoció, acusar als altres tots els mals (l'herència rebuda diuen, com, com fa el govern de la Generalitat en relació al Tripartit), sense debat públic i obert i a sobre atribuir-se mèrits diversos sense haver gestionat gran cosa encara.   

I d’altra banda preocupa la gran opacitat ¿Per a quan una audiència pública de l’alcaldessa amb explicació de l’acció o inacció de govern i un debat obert? ¿Quan sabrà el poble quin és el programa del govern en minoria dels dos grups que el formen?  ¿Quins pressupostos plantegen pel 2012?

L’exigència d’informació i la voluntat de participació de la ciutadania en els afers públics, és més clara que mai. Estem convençuts, que una forma de donar resposta a aquesta creixent inquietud, és la transparència real, entesa com retre comptes des del primer dia i cada dia, donar la màxima informació a tothom i a tothom per igual i, acceptar el debat obert amb l’oposició i amb la ciutadania.