dimecres, 28 de desembre de 2011

QUE ENS ESPERA EL 2012? VEURÀ LA LLUM L’OBERTURA DE LA CONNEXIÓ VIARIA ENTRE EL PASSEIG DE LA VILESA I L’AVINGUDA ISAAC ALBENIZ?


(Article Plaça de la Vila de gener 2012)
 
Durant els anys 2008 a 2011 es va tramitar una actuació llargament esperada per la millora de la mobilitat i la recuperació per als vianants de l’entrada al casc antic. Els terrenys i l’edifici afectat són municipals des de l’any 2010 i només manca executar les obres.

Fa més de trenta anys està pendent l’obertura de la connexió entre el Passeig i l’Avinguda per que sigui un únic passeig permetent la recuperació d’una part important del centre del poble hipotecada per l’ús dels cotxes i autobusos. Aquest  difícil pas és el punt negre del poble segons van confirmar els experts que van realitzar l’any 2009 un estudi de les actuacions per millorar la mobilitat de Tiana.

L’any 2008 es van iniciar els tràmits per solucionar aquesta situació. El 2009 es va aprovar el pla urbanístic (es pot consultar a l’apartat “Urbanisme” del web municipal) i l’any 2010 l’Ajuntament va adquirir els terrenys en virtut d’acords amb els tres propietaris afectats. En dos dels casos es va indemnitzar mitjançant compensació de sostre edificable, sense cost per l’Ajuntament. En el tercer cas, el de la casa en ruïna a l’inici del carrer del Doctor Mascaró, es va acordar una indemnització econòmica per un import de 250.000 € (una quarta part del demanat per la propietat, que feia anys que exigia l’expropiació) a canvi de la propietat i de 300 m2 edificables que l’Ajuntament podrà vendre per rescabalar-se de la inversió.

L’actuació comporta l’enderroc d’aquesta casa i l’ocupació de part dels jardins de dues cases més, que permetrà l’obertura de la connexió i alliberar el carrer Anselm Clavé del trànsit de pas per esdevenir un carrer pacificat continuació de la zona comercial del carrer del Centre. Així, aquesta zona esdevindrà la porta d’entrada al centre del poble donant prioritat a les voreres i limitant la velocitat de circulació, amb noves places d’aparcament rotatori en superfície.

Quan Gent vam deixar el govern el maig de 2011 les obres estaven a punt per ser adjudicades i iniciades, i existia la consignació pressupostaria necessària de 200.000 €. I això malgrat la Diputació de Barcelona, titular de la carretera BV-5008 i que hauria de ser responsable de la millora d’aquesta travessa urbana, va negar el seu suport econòmic quan el PSC presidia l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació provincial i era a l’oposició a l’Ajuntament.

Sense pla de govern pel mandat ni pressupost municipal pel 2012.

No sabem si l’any que ara s’inicia s’executaran aquestes obres i s’acabarà portant a bon terme tota la feina realitzada, quan s’és tant a prop del resultat. De fet, s’ha tancat l’any 2011 sense presentar el pla de govern pel mandat. Tampoc s’ha tramitat el pressupost de l’Ajuntament pel 2012.

En set mesos llargs des de la constitució de l’actual govern municipal hem vist com s’incomplien compromisos electorals (no s’han rebaixat les remuneracions del govern), s’iniciaven les retallades en serveis bàsics com l’educació (augment dels preus de l’escola bressol, programes escolars) o s’aprovaven unes Ordenances Fiscals que no afronten la necessitat d’una millor redistribució de l’esforç fiscal per fer front a la situació de crisi econòmica.

I tot això, substituint els instruments principals de participació ciutadana pel nomenament de càrrecs de confiança (comissionats), negant-se a constituir el consell de mitjans de comunicació i sense realitzar audiències públiques ni donar-ne compte a la població.

El govern municipal ha volgut comptar amb l’únic suport del Partit Popular, sense diàleg amb la resta de grups municipals. S’ha optat per polítiques que més s’acosten a postulats neoliberals que no a una alternativa de progrés.

Desitgem que amb l’any nou es corregeixi el rumb, per entre tots sortir de la crisi amb major equitat i progrés social, el nostre grup seguirà treballant per fer-ho possible.

Bon any!

Grup municipal de Gent pel progrés de Tiana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada