dimarts, 12 de juliol del 2011

PLAÇA DE LA VILA (juliol i agost): ABSÈNCIES i PRESÈNCIES
En el darrer i recent número 64 del butlletí municipal Plaça de la Vila... 

A l'agenda d'activitats de la contraportada es pot observar l'absència d'un dels cicles músicals de l'estiu "Les Nits de Música al Jardi Lola Anglada", un esdeveniment cultural per les nits de juliol pel qual molts veïns i veïnes de Tiana s'han interessat. 

També s'observa l'absència d'una imatge gràfica destacada (habitual els darrers anys) de tota l'activitat cultural de l'estiu, les Sardanes a la fresca, les Nits de música al Jardí, el Cinema a la fresca i l'Estiu Jazz i altres músiques, la qual cosa amb el retard en el repartiment del butlletí, i la manca de cartells en molts llocs, per exemple, el plafó del passatge Moragas, feia preguntar a moltes persones què es faria aquest estiu. 

En canvi  es pot obervar la presència fotogràfica, fins a 11 cops, de l'alcaldessa. 

Desitgem que com diu l'alcaldessa a l'editorial, aquestes qüestions només siguin atribuïbles a estar "en transició" i no a "una altra manera d'informar"

INVERSIONS A LA SALA ALBÉNIZ I CULTURA PARTICIPATIVA (II)

Ara bé, en relació a les mateixes declaracions de la nova regidora de Cultura de Tiana no es poden dir coses sense estar ben informada. Manca d'informació? De temps per documentar-se? Ens preguntem si realment la regidora de cultura desconeix la inversió i els treballs que es van fer entre el 2009 i el 2010? Afirma que li han dit que fa anys que no es fan millores a la sala Albéniz

Reproduim l'article del Plaça de la Vila (núm 50) del Març del 2010

Després d’alguns mesos de treballs, aquest  mes de febrer es donen per acabades les tasques de millora. És la primera gran reforma que s’ha fet a la Sala Albéniz del Casal de Tiana, des que, el 1988, se’n donés per inaugurada la remodelació després de comprar-la al Casino de Tiana el 1978.

El 2011 la sala celebrarà el centenari. S’han pintat sostre, portes i finestres, l’embocadura de l’escenari, i elements decoratius com els florons sobre les pilastres laterals. Aquesta intervenció pictòrica s’ha fet seguint el disseny de l’Àlvar Suñol. Suñol, ja va ser qui va dissenyar el terra de la Sala Albéniz, un dels elements més característics d’aquest equipament i que substituí la fusta original.

Les obres es van iniciar amb la renovació dels sistemes elèctrics. En aquesta fase també es va instal·lar un pont frontal de focus electrificat. Al mateix temps s’han motoritzat les barres de focus de la caixa escènica i s’ha millorat la il·luminació de treball a l’interior de l’escenari. S’ha dotat l’amfiteatre d’una cabina de control per als equips tècnics. 

Una altra de les millores ha estat el sistema de prevenció contra incendis. S’ha adequat a les necessitats d’un equipament d’aquestes característiques, així com la revisió del parallamps situat al sostre del teatre. 

S’ha restaurat tota la fusteria de portes i finestres, amb l’objectiu de conservar l’estructura de vidre emplomat, un
dels elements característics del teatre i, evitar-ne la fuga d’energia que es produïa.

Però és que hauria de saber també que abans, també en el darrer mandat, es va reforçar el terra de la sala sant Jordi del Casal per garantir la seva seguretat, i que també s'ha acondicionat i pintat la sala d'exposicions, dotant-la així mateix d'un sistema d'alarma per garantir la seguretat de l'obra exposada ... també es va fer neteja i ordre del foso del teatre perquè l'acumulació de material fa augmentar els riscos, i altres actuacions menors, com eliminar obstacles als accessos a la sala Albéniz ... 

Es cert, falten més coses per fer. Doncs, continuem plegats per millorar les prestacions i comoditats d'aquesta sala centenària, un juliol de fa ara cent anys es va inaugurar el seu nucli per l'entitat propietària, probablement l'edifici no es va acabar fins  tres anys després. 

Ferran Pascual

INVERSIONS A LA SALA ALBÉNIZ I CULTURA PARTICIPATIVA (I)

En relació a les primeres declaracions realitzades avui a Ràdio Tiana per la nova regidora de cultura de l'ajuntament, Núria Blasco, hi ha unes quantes qüestions a comentar: unes per compartir-les, d'altres per aclarir-les, i finalment alguna, per la seva importància i gravetat, per desmentir-les rotundament.

Compartim que la participació, la cultura inclusiva, la tranversalitat, i una programació cultural per a totes les edats són eixos bàsics d'una bona política cultural. Aclarim que així ho hem entès des de sempre i així ho hem practicat els darrers quatre anys, i amb bons resultats. A través del Consell de Cultura amb les comissions de participació, treballant colze a colze amb els serveis i equipaments, escoles, escola de música i dansa, biblioteca; amb les entitats, associacions i col·lectius informals, per consolidar propostes, renovar o innovar amb d'altres. Des del primer Observatori de les arts a l'actual cicle de música al jardi Lola Anglada amb artistes tianencs, joves emeregents o profesionals consagrats. Amb les dues Mostres de Teatre, amb el concert jove de festa major, el recolzament a l'activitat del parc del Dr. Mascaró, el festival de Circ, Visigodia, els Amics de les Sardanes, el Cau, els Diables, el Cor, els Amics de Sentromà, el grup d'Astronomia, l'Agrupació, els Nous Pins, els Quatre Banquets, Mimesis, les renovades matinades i els multitudinaris i participatius actes de festa major, les exposicions, efmèrides o les celebracions populars de la Diada ... en són només exemples. N'hi ha molts més.   

Compartim la necessitat de trobar, plegats, aquells espais que les entitats i altres collectius o la mateixa festa major reclamen. L'ús del pavelló poliesportiu, potenciar l'Escorxador, la casa del carrer del Carme, can Riera, la Catequística, les sales del Casal ... Hi ha molta feina feta els darrers 4, 12 o 30 anys ... i molta per fer.

Ferran Pascual  

divendres, 1 de juliol del 2011

TRASPÀS D'INFORMACIÓ AL NOU GOVERN MUNICIPAL

La  major part de la finca i les basses protegides de Can Orella ja són de propietat municipal. El maig es va signar la cessió a favor de l’Ajuntament de la major part dels terrenys agrícoles de la finca de Can Orella, incloent les basses catalogades, entre la Riera de Tiana i el Carrer Roderic Robert amb destí a espai lliure públic. Es posa fi així al contenciós existent de fa més de 10 anys entre la propietat, que reclamava una molt  important indemnització econòmica per l’afectació dels terrenys des de l’any 1976 i l’Ajuntament. Amb l’actuació, fruit de l’acord assolit l’any 2010 entre propietat i govern municipal, l’Ajuntament disposarà d’uns terrenys de més de 4.000 m2 per destinar a espai lliure, i resol la controvèrsia sense haver de fer front a cap despesa econòmica al haver realitzat una permuta urbanística requalificant el Jardí Lola Anglada que serà zona verda pública i no edificable.

Adjudicada l’obra dels  habitatges socials de Creu de Terme amb una substancial rebaixa en el seu preu final.  El passat mes de maig la cooperativa Habitatge Entorn va informar de l’adjudicació i inici de les obres de construcció de la promoció dels 60 habitatges de protecció oficial en règim de venda a la Creu de Terme. El preu final dels habitatges, gràcies al règim d’ajuts i sistema cooperatiu escollit per l’anterior govern municipal presidit per GENT, ha significat una reducció del 20 % del preu inicial. Els habitatges de la promoció han estat tots adjudicats a tianencs i tianenques en una actuació que compleix la necessitat de noves mesures de política publica d’habitatge assequible per facilitar el dret a l’habitatge.

Places escola bressol i arranjament edificis escolars. Un cop adjudicades les places de l’Escola Bressol  Municipal de Tiana només han quedat en llista d’espera 22 infants tianencs mentre que el curs passat van quedar-ne 50. El govern presidit per GENT va ampliar l’escola en 34 places fent que en total en disposi ara de 120 quantitat que  suposa  una cobertura del 50% dels infants de 0-3 anys del municipi que és un dels índexs més alts de Catalunya.  Montgat, per exemple, només n’ofereix 62 places. Les obres d’arranjament i adequació dels edificis escolars que es realitzen durant les vacances escolars han estat planificades i programades abans de la fi de l’anterior mandat. Així, per exemple,  les necessàries actuacions a l’Escola Tiziana, amb un pressupost aproximat de més de 30.000 €, van ser ja pressupostades i programades per tal de que es puguin realitzar d’immediat.
Les treballadores del Centre de dia Anselm Clavé guanyen el recurs laboral contra l’empresa gestora de la residència municipal  Brofar S.A. En tancar-se l’antic Centre de Dia Municipal per integrar-se en el nou centre de la residència de la gent gran, l’empresa a la que el govern de l’alcalde Vallespinós va adjudicar el servei havia d’integrar les treballadores que hi prestaven servei. Però l’empresa s’hi va negar emparant-se en el contracte que l’Ajuntament l’any 2006 va signar. El govern presidit per GENT va recolzar el recurs de les treballadores i ens alegrem que el tribunal laboral els hagi donat la raó.

GENT ha deixat programades i organitzades les activitats de la festa major petita, els festivals d'estiu i la festa major de sant Cebrià.  En traspassar les responsabilitats en l'àrea de cultura, tota la programació cultural i festiva des de la festa Major de juny a la de setembre està tancada en els seus aspectes principals. La coordinació de l'ajuntament amb el festival 1,2,3 del Pallasso i el cicle de les Sardanes a la Fresca, a la programació de Cinema a la fresca, les Nits de música al jardí Lola Anglada, l'Estiu jazz i altres músiques, i el calendari d'actes i moltes de les contractacions i activitats de la Festa Major de Sant Cebrià que ja estan a punt. L'anterior regidor de cultura, ha ofert personalment tant a l'alcaldessa com a la nova regidora de cultura tota la informació i ajut per facilitar-los la tasca en aquests primers mesos.

TRASPAS D’INFORMACIÓ AL NOU GOVERN MUNICIPAL

L’Alcalde del darrer mandat, Emili Muñoz, ha lliurat a la nova Alcaldessa Ester Pujol 9 dossiers informatius sobre les diferents àrees municipals amb les dades més rellevants sobre l’estat de la gestió municipal. Volem destacar les referides a la hisenda municipal que contenen informació actualitzada de la situació que el govern anterior ha anat fent públiques en diverses ocasions. No hi ha, per tant, cap novetat ni problema nou que el govern anterior no hagi informat  o no hagi hagut de gestionar des que l’any 2008 es va desfermar la profunda crisi econòmica que encara patim. Alertem contra les possibles excuses que pugui donar el nou govern utilitzant la hisenda municipal. Les dades actuals que s’exposen a continuació es comparen a les que ens vàrem trobar el mes de juny de 2007:

CONCEPTE
Juny 2007
Juny 2011
DEUTE PER INVERSIONS
7.300.000€
6.400.000€
FACTURES
NO  PRESSUPOSTADES
700.000€
780.000€
DEFICIT

700.000€
TOTAL
8.000.000€
7.880.000€


1) El  pendent de pagar, englobant tots els conceptes, l’any 2011, és inferior al que vam trobar pendent el juny del 2007. Per establir una comparació ponderada s’ha de considerar que l’any 2007 veníem de 4 anys de grans ingressos i en el mandat 2007-2011 hem suportat una dràstica reducció d’ingressos municipals.
2) Les factures “no pressupostades” provenen majoritàriament del mandat 2003-2007 i que s’han pogut absorbir només parcialment en el darrer mandat.
En el mandat que comença es pot fer front a tots els conceptes com tenia previst el nostre grup, en el cas d’haver seguit governant: 

a) El retorn del deute bancari està inclòs en el pressupost ordinari al qual es pot fer front correctament tal i com s’ha demostrat en el tancament en positiu de l’exercici de 2010.
b) El dèficit es pot absorbir al llarg dels propers 4 anys a través d’un crèdit segons el pla de sanejament que el Ple municipal va aprovar. Això implica ajustar el pressupost en uns 200.000 anuals  actualitzant algunes partides de despesa i d’ingressos que teníem previstes.
c) El deute fora de pressupost – provinent majoritàriament de l’any 2007 -  es pot anar absorbint en diversos exercicis segons les negociacions que ja vam fer amb proveïdors i segons el ritme dels ingressos atípics que  s’aniran produint.
GENT tenia previst i sabria com seguir fent front a la crisi de les hisendes locals. El que tenim previst en el programa electoral és realitzable en l’actual situació econòmica. Caldrà veure com el govern en minoria de PSC i ERC s’ajusta a la realitat que tenim i complir el seu programa. L’excusa de “l’herència rebuda” en aquest cas no s’hi val, doncs els comptes són prou coneguts.

A PEU DE PLAÇA

Una modesta opinió sobre el moviment 15-M:

Els valors socials, les condicions laborals, els drets de ciutadania i en definitiva la societat del benestar que tant ens ha costat aconseguir estan en qüestió. Una colla de capitalistes neoliberals, encapçalats per la banca i els grans lobbies de poder econòmic, dominen i governen el planeta al seu albur, sotmetent qualsevol ingerència social o política i malmetent la informació pública per desinformar-nos cada dia més.

Fa temps que es necessita un canvi en les persones, un canvi que ens torni als valors col·lectius, deixant de banda l'individualisme i encaminant la lluita contra la perversitat del capital. La ciutadania ha dit PROU. Per fi un sector molt important de la població desperta i s'organitza per obrir els ulls al públic, un públic mal acostumat i encarcarat, que dia a dia pren consciència i debat sobre irracionalitats del sistema on ens han ficat. És per nosaltres una alegria poder participar i veure com s'està gestant un canvi, un gran nombre de conciutadanes participant i fent ressò de les deficiències del sistema. De les corrupteles, dels beneficis de pocs a costa de la resta, del desfalc de les arques públiques, del poc poder que tenen els polítics, del poder de la banca, de la destrossa del medi ambient...

Volem doncs des d’aquí felicitar i animar a tothom a participar en un canvi en gestació, en un moviment social participatiu i obert a totes les persones, sense distincions, sense prohibicions, sense corrupteles, AMB LLIBERTAT.

Cesc Garcia