divendres, 1 de juliol del 2011

TRASPAS D’INFORMACIÓ AL NOU GOVERN MUNICIPAL

L’Alcalde del darrer mandat, Emili Muñoz, ha lliurat a la nova Alcaldessa Ester Pujol 9 dossiers informatius sobre les diferents àrees municipals amb les dades més rellevants sobre l’estat de la gestió municipal. Volem destacar les referides a la hisenda municipal que contenen informació actualitzada de la situació que el govern anterior ha anat fent públiques en diverses ocasions. No hi ha, per tant, cap novetat ni problema nou que el govern anterior no hagi informat  o no hagi hagut de gestionar des que l’any 2008 es va desfermar la profunda crisi econòmica que encara patim. Alertem contra les possibles excuses que pugui donar el nou govern utilitzant la hisenda municipal. Les dades actuals que s’exposen a continuació es comparen a les que ens vàrem trobar el mes de juny de 2007:

CONCEPTE
Juny 2007
Juny 2011
DEUTE PER INVERSIONS
7.300.000€
6.400.000€
FACTURES
NO  PRESSUPOSTADES
700.000€
780.000€
DEFICIT

700.000€
TOTAL
8.000.000€
7.880.000€


1) El  pendent de pagar, englobant tots els conceptes, l’any 2011, és inferior al que vam trobar pendent el juny del 2007. Per establir una comparació ponderada s’ha de considerar que l’any 2007 veníem de 4 anys de grans ingressos i en el mandat 2007-2011 hem suportat una dràstica reducció d’ingressos municipals.
2) Les factures “no pressupostades” provenen majoritàriament del mandat 2003-2007 i que s’han pogut absorbir només parcialment en el darrer mandat.
En el mandat que comença es pot fer front a tots els conceptes com tenia previst el nostre grup, en el cas d’haver seguit governant: 

a) El retorn del deute bancari està inclòs en el pressupost ordinari al qual es pot fer front correctament tal i com s’ha demostrat en el tancament en positiu de l’exercici de 2010.
b) El dèficit es pot absorbir al llarg dels propers 4 anys a través d’un crèdit segons el pla de sanejament que el Ple municipal va aprovar. Això implica ajustar el pressupost en uns 200.000 anuals  actualitzant algunes partides de despesa i d’ingressos que teníem previstes.
c) El deute fora de pressupost – provinent majoritàriament de l’any 2007 -  es pot anar absorbint en diversos exercicis segons les negociacions que ja vam fer amb proveïdors i segons el ritme dels ingressos atípics que  s’aniran produint.
GENT tenia previst i sabria com seguir fent front a la crisi de les hisendes locals. El que tenim previst en el programa electoral és realitzable en l’actual situació econòmica. Caldrà veure com el govern en minoria de PSC i ERC s’ajusta a la realitat que tenim i complir el seu programa. L’excusa de “l’herència rebuda” en aquest cas no s’hi val, doncs els comptes són prou coneguts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada