dilluns, 29 de setembre del 2014

BASSA DE CAN MATASEn relació a algunes afirmacions publicades pel grup de facebook La Tiana del segle XXI voldríem fer constar que:


L’enderroc ja estava autoritzat el 2006. El propietari/promotor va voler buidar la bassa d’aigua fent hi un forat per queixes dels veïns sobre el mosquit tigre.

El govern de Gent mai va autoritzar l’enderroc. 

De la Revista d'Informació municipal Plaça de la Vila, número 36 de desembre del 2008:
 

L’AJUNTAMENT DE TIANA ACORDA QUE LA BASSA DE CAN MATAS SIGUI PRESERVADA COM A MOSTRA DEL PATRIMONI AMBIENTAL DE LA VILA

La bassa situada en els terrenys de Can Matas és de propietat privada i no està inclosa en el Catàleg del Patrimoni històric i ambiental de la vila. Malgrat això, i davant del seu possible enderroc per construir una promoció d’habitatges aprovada l’any 2006, l’Ajuntament de Tiana ha acordat amb la propietat que la bassa serà mantinguda en el seu estat actual i, quan es porti a terme la promoció, serà traslladada a la nova zona verda pública prevista a la part baixa dels terrenys de Can Matas com a mostra del patrimoni ambiental de la vila.


La bassa de Can Matas abastia d’aigua l’explotació agrícola de Can Matas a través d’un pou des de que la mina va quedar en desús. Els terrenys agrícoles de la finca de Can Matas situats entre la Riera i l’Avinguda Garí van ser objecte a finals dels anys 90 d’un Pla urbanístic per construir-hi 60 habitatges. El projecte d’obres aprovat definitivament l’any 2006 preveu la construcció dels habitatges a la part més elevada dels antics terrenys agrícoles de la finca, i afecta la bassa de Can Matas que hauria de ser enderrocada.

L’Ajuntament de Tiana atenent al valor patrimonial i ambiental de la bassa com a part del paisatge tradicional de la vila ha acordat amb la propietat que la bassa serà mantinguda en la seva situació actual fins que no es porti a terme la promoció, introduint les mesures de seguretat i higiene necessàries per evitar que es puguin produir danys o molèsties al veïnat.

Atès que el manteniment de la bassa en el seu lloc actual seria incompatible amb la construcció d’habitatges, i que el seu manteniment entre edificacions malmetria el seu valor, es traslladarà la bassa a la zona verda pública de nova construcció a la part baixa dels terrenys de Can Matas en un projecte que integri la bassa en un entorn adequat, amb sistema sostenible d’us de l’aigua i que en garanteixi el caràcter públic com a mostra del patrimoni de la vila vinculat a les explotacions agrícoles tradicionals.

Basses protegides

Més de vint basses i béns patrimonials relacionats amb l’ús de l’aigua estan catalogats i protegits pel Pla Especial de protecció del patrimoni històric i ambiental de la vila de l’any 2002.

El criteri seguit per la protecció ha estat el de preservar aquelles basses situades en l’entorn de edificis catalogats i com a part integrant del paisatge protegit. Així, les basses de Can Boter, Can Brossa, Can Caneny, Can Cosme, Can Elies, Can Fàbregas, Cals Frares, Can Garra, Can Gaietà, Can Guinard, Can Jordana, Can Marí i el Casino, Can Maybé, Can Nolis, Can Orella, Can Tolrà, Can Torredà i les de la Cartoixa de Montalegre, juntament amb les fonts de Can Roca, Can Nolis i la font del ronyó han de ser conservades.
dimarts, 2 de setembre del 2014

MANIFEST PACTE LOCAL PEL DRET A DECIDIRPACTE LOCAL PEL DRET A DECIDIR - TIANA

MANIFESTLes organitzacions, partits polítics, entitats i associacions tianenques sotasignants, 
MANIFESTEM:
-   - Que Catalunya, com a nació, té dret a decidir lliurement el seu destí.

-   - Que seria desitjable que s’establís un diàleg amb les institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions per a l’exercici del Dret a Decidir.

-  - Que, tanmateix, el Dret a Decidir és un exercici plenament democràtic, que s’obre a tota la ciutadania i que respecta les diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de Catalunya. Un dret que només es pot exercir des del respecte als principis de radicalitat democràtica, participació i transparència.I per tot això, ENS COMPROMETEM:

-    - A impulsar des de Tiana el necessari exercici del Dret a Decidir, un dret que compartim com a catalans i catalanes.

-     - A coordinar-nos per dur a terme accions que, des de l’àmbit d’actuació de cada entitat i organització signant d’aquest Pacte, promoguin la conscienciació ciutadana i la pedagogia per reclamar el Dret a Decidir i la realització de la consulta del 9 de novembre de 2014. 

-    - A que les accions que es duguin a terme en aquest camí cap a l’exercici del Dret a Decidir es basin en el civisme, el diàleg, el respecte al pluralisme democràtic, ideològic, religiós i el rebuig a qualsevol tipus de discriminació contrària a la llibertat i als drets fonamentals.Fem una crida a la ciutadania i a les diferents organitzacions socials, culturals o de qualsevol àmbit a sumar-se a  aquest manifest de forma nominal i de manera activa com a manifestació de fortalesa democràtica.Tiana, 28 de juliol de 2014

PACTE LOCAL PEL DRET A DECIDIR - TIANA


ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA DE TIANA,

CANDIDATURA  D’UNITAT POPULAR                                   

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

GENT PEL PROGRÉS DE TIANA  

ÒMNIUM CULTURAL MONTGAT- TIANA            

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

PACTE LOCAL PEL DRET A DECIDIR - TIANA                                        

INICIATIVA PER CATALUNYA -VERDS