dimarts, 9 de juliol del 2013

POLÍTICA D’INVERSIONSAra que s’admet que es disposa de pressupost per inversions confirmen que l’obertura de l’Av.  Albéniz no es farà amb aquest govern.
Les inversions de les Administracions Públiques en obres i infraestructures estan condicionades per la situació econòmica. Ara més que mai s’ha d’afinar molt en la destinació dels recursos públics i assegurarque es prioritzen les actuacions més necessàries i urgents. També cal tenir en compte que determinades actuacions tenen un calendari molt llarg entre que es decideixen, planifiquen i s’executen.


Un exemple és la connexió entre el Pg. de la Vilesai l’Av. Isaac Albéniz. Planificada des del 1976 no va ser fins l’any 2008 que es van iniciar els tràmits per projectar-la i a finals del 2010 es van obtenir els terrenys necessaris per executar-la.Tot estava llest per a fer les obres el 2011. El canvi de govern ho va paralitzar. La justificació fou que no es tenia capacitat inversora malgrat existia reserva pressupostària de 200.000€ que es va destinar a altres actuacions.


Durant dos anys, i davant de les interpel·lacions de GENT el govern ha mantingut que no tenia capacitat inversora, però recentmentel govern municipal ha reconegut que disposa d’un milió d’euros (1.000.000 €) per inversions provinents de Diputació i Àrea Metropolitana. Sense cap debat, ha decidit destinar-los principalmenta actuacions menors d’arranjament de la via pública, com la “peatonalització” del Carrer del Centre i l’arranjament de la Placeta de l’Església.No hi ha resposta de perquè no s’inclou solucionar el greu problema de mobilitat que té el centre. És de sentit comú que abans de “peatonalitzar” es solucioni el problema principal del nucli antic. Ara que els terrenys són municipals i que s’admet que es disposa de pressupost d’inversions, perquè no es realitza?

La paralització entenem és una greu irresponsabilitat. Les conseqüències positives d’arranjar la zona afavorien la millora de la mobilitat (especialment el transport públic, i els recorreguts de vianants) i ajudarien a la dinamització del centre. No és incompatible amb “pacificar” el centre, tot el contrari, és condició necessària i una actuació cabdal per la millora del conjunt.

Les conseqüències dels retards en actuacions estructurals es paguen molt cars, com ens demostra la situació del corredor mediterrani. Sabem que a Madrid no l’interessa i prefereix, per exemple, construir AVE a llocs inhòspits.

El que no sabem és perquè el govern municipal atura aquest projecte. No ens estarem boicotejant a nosaltres mateixos?

dimecres, 3 de juliol del 2013

EL NOSTRE ARTICLE AL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE JULIOL-AGOST DEL 2013Atès el breu espai que disposem els grups municipals en aquest mitjà, incomplint el Reglament de 2010 que obliga a dedicar el 20 % de la “revista municipal” als grups municipals per garantir la pluralitat i caràcter informatiu d’un mitjà públic, a continuació relacionem un breu enunciat de diferents qüestions, convidant-vos a llegir el nostre bloc i  publicacions. També per saber que succeeix en els Plens municipals si no hi podeu assistir.

Venim denunciant aquesta situació fa temps, sense resultat. 

MIRACLE A TIANA?

L’Ajuntament de Tiana ha passat en un any d’una situació d’insolvència econòmica a una situació d’absoluta solvència” (Ester Pujol, 15.03.2013, segons “Tiana’t” núm. 8)

S’ha produït un miracle a Tiana? Evidentment, no. Perquè no estàvem en aquella situació, i la realitat s’explica a través de l’increment de l’endeutament i dels impostos en aquest any.

TIANA IS DIFFERENT
 
Prou conegut és que el govern municipal a Tiana té un estrany pacte amb el PP, gràcies al qual tira endavant. Un inaudit trio PSC-ERC-PP que té el seu origen en l’època Vallespinós.

En el Ple de juny es va fer palesa un cop més la incongruència. Després d’aprovar gràcies al PP la conversió d’una masia en “hotel-oficines-comercial” (no se sap ben bé què es vol fer, però “tot val” va venir a dir el govern), davant una Moció promoguda per CiU sol·licitant la supressió de la “Delegación del Gobierno”, el regidor del PP la va titllar d’inconstitucional  i va demanar que es votés individualment, com insinuant conseqüències als regidors que votessin a favor.

Majoria ultralliberal? espanyolista? Què n’ha de dir ERC?

L’AJUNTAMENT I ELS PRODUCTES FINANCERS TÒXICS

En el moment de la disbauxa financera, l’Ajuntament de Tiana es va embolicar en una operació econòmica  per  construir equipaments, sense posar-hi diners inicialment, acceptant pagar un cost desorbitat per maquillar l’endeutament.

El rescat  de la concessió demanial l’any 2008 va posar fi a aquesta operació.

 

HABITATGE SOCIAL EN TEMPS DE CRISISDe l’entrega dels habitatges en règim cooperatiu a la Creu de Terme a l’endarreriment en la promoció d’habitatges de lloguer social a Can Gaietà.

La situació del mercat laboral i les dificultats de finançament fan que, malgrat l’ajust de preus en el sector immobiliari, les polítiques públiques d’habitatge siguin molt necessàries per ajudar a facilitar el dret a l’habitatge en condicions assequibles per bona part de la població. Aquestes s’han d’adaptar a la nova realitat realitzant-se a través de sistemes sense ànim de lucre i ajustant costos, com és el cooperatiu, i també a través de fórmules que comportin tenir un parc públic que es mantingui en el futur (dret de superfície, lloguer, prohibició de desqualificació i venda al mercat lliure...)
Els habitatges en règim de venda a la Creu de Terme ja han estat entregats. Una promoció que es va decidir realitzar el 2009 per sistema cooperatiu com a mesura per afrontar la difícil situació econòmica que ha donat molt bon resultat. 
En canvi, en els habitatges en règim de lloguer social al carrer Can Gaietà iniciats el 2010 i finalitzada la construcció a finals del 2012 encara no s’ha iniciat el procediment d’adjudicació. I això que en base al Pla Local d’habitatge de 2010, i previ Acord del Consell municipal de l’Habitatge de febrer de 2011, el Ple ja havia acordat el 2011 ampliar els col·lectius beneficiaris dels habitatges públics en règim de lloguer (habitatges dotacionals).
Els 69 habitatges de 1, 2 i 3 habitacions estan destinats a empadronats en el poble amb necessitats d’habitatge (als joves menors de 35 anys que es preveia inicialment s’hi han afegit altres col·lectius), per tal d’adequar l’oferta d’habitatge social a les necessitats socials.
Veiem amb molta preocupació com s’endarrereix la posada a disposició de la ciutadania d’aquest servei, tant necessari en les actuals circumstàncies econòmiques. Des del 2011 fins a l’actualitat hi ha hagut temps més que suficient per a haver enllestit aquesta situació. L’endarreriment en l’adjudicació comporta que hi hagi 69 habitatges socials buits des de fa mesos, és una situació del tot inacceptable.
Tampoc tenim constància de que el govern estigui treballant per preparar noves promocions d’habitatge assequible pel futur. Atès que des de la planificació fins l’entrega es necessiten anys de tramitacions i després la construcció, això voldria dir que a Tiana no hi haurà noves  promocions per un llarg període de temps.