dimarts, 9 de juliol del 2013

POLÍTICA D’INVERSIONSAra que s’admet que es disposa de pressupost per inversions confirmen que l’obertura de l’Av.  Albéniz no es farà amb aquest govern.
Les inversions de les Administracions Públiques en obres i infraestructures estan condicionades per la situació econòmica. Ara més que mai s’ha d’afinar molt en la destinació dels recursos públics i assegurarque es prioritzen les actuacions més necessàries i urgents. També cal tenir en compte que determinades actuacions tenen un calendari molt llarg entre que es decideixen, planifiquen i s’executen.


Un exemple és la connexió entre el Pg. de la Vilesai l’Av. Isaac Albéniz. Planificada des del 1976 no va ser fins l’any 2008 que es van iniciar els tràmits per projectar-la i a finals del 2010 es van obtenir els terrenys necessaris per executar-la.Tot estava llest per a fer les obres el 2011. El canvi de govern ho va paralitzar. La justificació fou que no es tenia capacitat inversora malgrat existia reserva pressupostària de 200.000€ que es va destinar a altres actuacions.


Durant dos anys, i davant de les interpel·lacions de GENT el govern ha mantingut que no tenia capacitat inversora, però recentmentel govern municipal ha reconegut que disposa d’un milió d’euros (1.000.000 €) per inversions provinents de Diputació i Àrea Metropolitana. Sense cap debat, ha decidit destinar-los principalmenta actuacions menors d’arranjament de la via pública, com la “peatonalització” del Carrer del Centre i l’arranjament de la Placeta de l’Església.No hi ha resposta de perquè no s’inclou solucionar el greu problema de mobilitat que té el centre. És de sentit comú que abans de “peatonalitzar” es solucioni el problema principal del nucli antic. Ara que els terrenys són municipals i que s’admet que es disposa de pressupost d’inversions, perquè no es realitza?

La paralització entenem és una greu irresponsabilitat. Les conseqüències positives d’arranjar la zona afavorien la millora de la mobilitat (especialment el transport públic, i els recorreguts de vianants) i ajudarien a la dinamització del centre. No és incompatible amb “pacificar” el centre, tot el contrari, és condició necessària i una actuació cabdal per la millora del conjunt.

Les conseqüències dels retards en actuacions estructurals es paguen molt cars, com ens demostra la situació del corredor mediterrani. Sabem que a Madrid no l’interessa i prefereix, per exemple, construir AVE a llocs inhòspits.

El que no sabem és perquè el govern municipal atura aquest projecte. No ens estarem boicotejant a nosaltres mateixos?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada