dimecres, 3 de juliol de 2013

HABITATGE SOCIAL EN TEMPS DE CRISISDe l’entrega dels habitatges en règim cooperatiu a la Creu de Terme a l’endarreriment en la promoció d’habitatges de lloguer social a Can Gaietà.

La situació del mercat laboral i les dificultats de finançament fan que, malgrat l’ajust de preus en el sector immobiliari, les polítiques públiques d’habitatge siguin molt necessàries per ajudar a facilitar el dret a l’habitatge en condicions assequibles per bona part de la població. Aquestes s’han d’adaptar a la nova realitat realitzant-se a través de sistemes sense ànim de lucre i ajustant costos, com és el cooperatiu, i també a través de fórmules que comportin tenir un parc públic que es mantingui en el futur (dret de superfície, lloguer, prohibició de desqualificació i venda al mercat lliure...)
Els habitatges en règim de venda a la Creu de Terme ja han estat entregats. Una promoció que es va decidir realitzar el 2009 per sistema cooperatiu com a mesura per afrontar la difícil situació econòmica que ha donat molt bon resultat. 
En canvi, en els habitatges en règim de lloguer social al carrer Can Gaietà iniciats el 2010 i finalitzada la construcció a finals del 2012 encara no s’ha iniciat el procediment d’adjudicació. I això que en base al Pla Local d’habitatge de 2010, i previ Acord del Consell municipal de l’Habitatge de febrer de 2011, el Ple ja havia acordat el 2011 ampliar els col·lectius beneficiaris dels habitatges públics en règim de lloguer (habitatges dotacionals).
Els 69 habitatges de 1, 2 i 3 habitacions estan destinats a empadronats en el poble amb necessitats d’habitatge (als joves menors de 35 anys que es preveia inicialment s’hi han afegit altres col·lectius), per tal d’adequar l’oferta d’habitatge social a les necessitats socials.
Veiem amb molta preocupació com s’endarrereix la posada a disposició de la ciutadania d’aquest servei, tant necessari en les actuals circumstàncies econòmiques. Des del 2011 fins a l’actualitat hi ha hagut temps més que suficient per a haver enllestit aquesta situació. L’endarreriment en l’adjudicació comporta que hi hagi 69 habitatges socials buits des de fa mesos, és una situació del tot inacceptable.
Tampoc tenim constància de que el govern estigui treballant per preparar noves promocions d’habitatge assequible pel futur. Atès que des de la planificació fins l’entrega es necessiten anys de tramitacions i després la construcció, això voldria dir que a Tiana no hi haurà noves  promocions per un llarg període de temps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada