dilluns, 15 d’octubre del 2012

LA SOBIRANIA DEL POBLE CATALÀEns trobem convocats a unes eleccions al Parlament de Catalunya que tenen una especial significació, tant per la constatació de les limitacions de l’actual Estat autonòmic en el reconeixement de Catalunya com a nació, accentuada per una ferotge onada de recentralització, com per la insostenible situació causada per la crisis econòmica i les mesures d’austeritat dogmàtica adoptades pels governants conservadors seguint el dictat dels mercats. 

Són objecte d’un atac sistemàtic l’autogovern de Catalunya, la nostra cultura i llengua i el nostre model integrador de convivència. L’ofec i deficient encaix de Catalunya en l’actual model d’Estat, ens han de portar a fer un pas endavant en l’horitzó nacional cap a l’Estat propi.

Al mateix temps, estan sent eliminades les fites socials assolides els darrers 35 anys, fruit de la lluita encapçalada pels moviments socials i partits progressistes, que han anat fent avançar l’Estat del benestar. Les reaccionàries reformes que s’estan aplicant (laborals, sanitàries, socials, educatives..) tenen una evident voluntat de definir un model social autoritari i insolidari que beneficia a les classes dominants.

Davant d’aquesta situació, des de l’exercici dels drets bàsics democràtics, entre els quals l’inalienable dret d’autodeterminació, el poble de Catalunya ha de decidir sobre la sobirania de Catalunya com a nació, i també sobre la sobirania com a societat davant de les polítiques econòmiques i socials imperants i el seu fracàs.

Estem cridats a decidir quin model polític volem i si seguim amb les polítiques de privatitzacions i retallades o, pel contrari, apostem per una sortida justa a la crisi basada en una societat avançada on es garanteixin els drets socials i serveis públics. Gent i la resta de col·lectius de l’Entesa (EPM), com a agrupacions netament d’esquerres i catalanistes, defensem que són qüestions inseparables ja que no hi haurà vertader avenç nacional sense cohesió social i equitat.

dijous, 4 d’octubre del 2012

ELS PLENS DE SETEMBRE I OCTUBRE 2012

18 DE SETEMBRE DE 2012

(per escrit)


5. RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE GENT CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ESCOLA BRESSOL I APROVACIÓ DEFINITIVA.  

10.- PREGUNTES DEL GRUP DE GPT SOBRE BEQUES DE MÚSICA JOVE I SOBRE MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME.

11.- PREGUNTES DEL GRUP DE GPT SOBRE MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.

12.- PREGUNTES DEL GRUP DE GPT SOBRE PARTICIPACIÓ EN LA “XARXA” DE LA DIPUTACIÓ.

13.- PREGUNTA DEL GRUP DE GPT SOBRE EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTGAT SOBRE APARCAMENT.
2 D'OCTUBRE DE 2012


5.- MOCIÓ DEL GRUP DE GENT AMB MOTIU DEL DIA 28 DE SETEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT, EN DEFENSA DEL DRET AL PROPI COS I EN CONTRA DE LA REFORMA RESTRICTIVA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.


El grup municipal de Gent pel progrés de Tiana hem fet tambe en aquest Ple, realment buit de propostes de l'equip de govern, diversos precs i preguntes:
 
  • Sobre resultats tarificació social i sol·lictiud d'ajuts a l'Escola Bressol Municipal
  • Sobre nou reglament dels Horts municipals i la informació que es dona a la ciutadania
  • Sobre les inversions previstes, ajuts supramunicipals (Xarxa Diputació, PUOSC), sobre la voluntat de consens del govern per a acordar i establir prioritats en inversions
  • Sobre convocatòria Consell de Cultura i publicació de les actes
  • Sobre l'estudi encarregat, rebuti pagat pel govern en matèria de motors econòmics del territori i la informació sobre les conclusions que van dir que traslladarien a emprenedors, ciutadania i documentació als grups municipals
  • Sobre consens en matèria de mitjans de comunicació i informació sobre una nova web
  • Sobre conveni sobre aparcament a Montgat, comissió de seguiment i dades de la temporada de piscina d'estiu
  • Sobre publicitat, terminis d'informació pública a la web en diverses matèries i acords de Ple
  • Sobre actualització agenda web municipal

Totes les preguntes, mocions i al·legacions que presentem inclouen a més de la demanda de transparència, informació o rectificació, propostes concretes d'acord amb els debats previs que calgui, propostes que creiem positives.
  
A més, el grup de CIU va preguntar en acabar sobre el suposat acomiadament del Tècnic d'esports, una notícia molt recent, que el govern va confirmar.