dijous, 4 d’octubre de 2012

ELS PLENS DE SETEMBRE I OCTUBRE 2012

18 DE SETEMBRE DE 2012

(per escrit)


5. RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE GENT CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ESCOLA BRESSOL I APROVACIÓ DEFINITIVA.  

10.- PREGUNTES DEL GRUP DE GPT SOBRE BEQUES DE MÚSICA JOVE I SOBRE MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME.

11.- PREGUNTES DEL GRUP DE GPT SOBRE MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL.

12.- PREGUNTES DEL GRUP DE GPT SOBRE PARTICIPACIÓ EN LA “XARXA” DE LA DIPUTACIÓ.

13.- PREGUNTA DEL GRUP DE GPT SOBRE EL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTGAT SOBRE APARCAMENT.
2 D'OCTUBRE DE 2012


5.- MOCIÓ DEL GRUP DE GENT AMB MOTIU DEL DIA 28 DE SETEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT, EN DEFENSA DEL DRET AL PROPI COS I EN CONTRA DE LA REFORMA RESTRICTIVA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.


El grup municipal de Gent pel progrés de Tiana hem fet tambe en aquest Ple, realment buit de propostes de l'equip de govern, diversos precs i preguntes:
 
  • Sobre resultats tarificació social i sol·lictiud d'ajuts a l'Escola Bressol Municipal
  • Sobre nou reglament dels Horts municipals i la informació que es dona a la ciutadania
  • Sobre les inversions previstes, ajuts supramunicipals (Xarxa Diputació, PUOSC), sobre la voluntat de consens del govern per a acordar i establir prioritats en inversions
  • Sobre convocatòria Consell de Cultura i publicació de les actes
  • Sobre l'estudi encarregat, rebuti pagat pel govern en matèria de motors econòmics del territori i la informació sobre les conclusions que van dir que traslladarien a emprenedors, ciutadania i documentació als grups municipals
  • Sobre consens en matèria de mitjans de comunicació i informació sobre una nova web
  • Sobre conveni sobre aparcament a Montgat, comissió de seguiment i dades de la temporada de piscina d'estiu
  • Sobre publicitat, terminis d'informació pública a la web en diverses matèries i acords de Ple
  • Sobre actualització agenda web municipal

Totes les preguntes, mocions i al·legacions que presentem inclouen a més de la demanda de transparència, informació o rectificació, propostes concretes d'acord amb els debats previs que calgui, propostes que creiem positives.
  
A més, el grup de CIU va preguntar en acabar sobre el suposat acomiadament del Tècnic d'esports, una notícia molt recent, que el govern va confirmar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada