dimecres, 14 de desembre del 2011

PLE DE 13 DE DESEMBRE DE 2011 .


MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS. El nou govern de Tiana, PSC-ERC amb el vot del PP, malgrat el discurs de la transparència i la participació, ES NEGA A DONAR COMPLIMENT A UN ACORD DE PLE I UN REGLAMENT, per a la constitució d'un òrgan de participació el Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació Municipals, que obre a la ciutadania, a través dels representants de les entitats, dels consells municipals, dels grups municipals i amb el nomenament per majoria qualificada del Ple de fins a 5 persones de reconeguda competència en el sector de la comunicació, la democratització dels mitjans de comunicació municipals.

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS COMERÇOS. El nou govern de Tiana PSC-ERC un altre cop amb el vot del PP, rebutja "aplicar, previ compliment de les tramitacions legals necessàries, el preu públic de recollida de residus comercials a Tiana". Aquesta era una moció presentada per Gent pel progrés de Tiana, atenent a diversos considerants entre ells que ja s'han fet els treballs previs per a establir el corresponent preu públic, i perquè així ho determina la llei.   

AUGMENT QUOTES ESCOLA BRESSOL. El nou govern de Tiana, PSC-ERC, sempre amb el vot del PP, ha augmentat un 26% la quota bàsica mensual, retallant l'aportació municipal, i rebutjant les al·legacions presentades per Gent pel Progrés de Tiana, i rebutjant també des del primer moment qualsevol diàleg amb els altrs grups municipals per establir les noves quotes 
 

Mentre ... L'Alcaldessa diu que no poden arreclar  una taula de ping-pong i mobiliari urbà del parc del camp de futbol vell, o millorar la il·luminació del camí d'accés a l'Escola Municipal de Música i Dansa  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada