divendres, 9 de setembre de 2011

CAP A ON VA EL NOU GOVERN DE TIANA?


El marc polític local presenta una situació preocupant. Avui, a quasi tres mesos de la constitució del nou govern municipal, seguim sense conèixer quin programa o pacte ha justificat formar un govern en minoria de PSC i ERC (amb menys de la majoria del Ple, insuficient per aprovar els assumptes més importants). Les primeres decisions denoten la feblesa del govern i una actuació erràtica i incoherent que no augura que Tiana disposi del govern que necessitem per afrontar l'actual situació.

El primer acord del mandat ha estat aprovar les remuneracions del govern. Després de tant criticar durant l’anterior mandat el sistema de remuneracions, fins i tot qualificant-lo gratuïtament d’il·legal, i havent promés “rebaixar-lo a la meitat”, el nou govern ha aprovat les mateixes remuneracions. I això s'ha fet reduïnt la dedicació del govern. Es demostra un incompliment flagrant dels compromisos electorals, i també la demagógica manera de fer de PSC i ERC en l’oposició. El resultat: mateixes remuneracions per menys dedicació. Això demostra manca de responsabilitat en assumir el govern d'un municipi com el nostre, on la dedicació és fonamental per impulsar les accions municipals com s’ha demostrat els darrers quatre anys aconseguint-se importants fites, per exemple en matèria educativa o d'equipaments i serveis. I aquest acord s’ha adoptat sense previ debat amb els grups municipals i gràcies a l’abstenció del Partit Popular. Es retorna a un govern feble amb la crossa del PP. Hem de preguntar-nos: a canvi de què? La referència a les negociacions sobre el servei de recollida de residus que l'Alcaldessa va citar en el Ple és una clara indicació de que es pretenen pactar els grans assumptes econòmics amb el partit conservador espanyol. A quin preu social? Respon això a un govern progressista?

En segon lloc, l'organització del govern i de les àrees municipals, també ha estat modificada creant-se noves comissions, separant competències que estan estretament vinculades, i que comportaran descoordinació en el funcionament intern dels serveis municipals. Per exemple, es crea la regidoria d'urbanisme separada de la regidoria de medi ambient i política territorial. Evidentment, aquesta (des)organització obeeix a una distribució de quotes polítiques i cadascun dels dos partits de govern actua en àrees estanques, sense corresponsabilitat.

La tercera preocupant decisió ha estat el cessament fulminant de l'Interventor municipal. Un càrrec funcionarial obligatori per Llei (del qual Tiana no havia disposat fins fa quatre anys) i figura clau pel control de la despesa. Males notícies doncs, també per les polítiques en matèria econòmica. I tot això s'està realitzant sense cap explicació pública. De fet, en el primer butlletí municipal (juliol-agost) l'única novetat que s'ha introduït a estat que l'Alcaldessa apareix més d'una desena de fotografies (...)

Reclamem que s'expliqui què es pretèn fer en el poble els propers anys, i que abans d'adoptar decisions d'especial trascendència en matèria econòmica o que pugui afectar els serveis als ciutadans, s'obri un debat públic rigoròs sobre la política d'ingressos i despeses. Començant per l'el·laboració del pressupost del proper exercici de manera oberta i participativa, que la ciutadania tingui veu i compti. Davant les temptacions d'actuar a curt termini (per exemple, retallant serveis o prestacions com si aquesta fos l'única sol·lució per l'equilibri pressupostari) entenem cal plantejar-se un horitzó a mig i llarg termini per garantitzar els serveis públics necessàris pel benestar i la cohesió social.

Hi ha diverses maneres d'afrontar els actuals temps. Exigim al govern que actui amb responsabilitat i transparència, no amb precipitació i d'amagat. Desitgem que el curs polític que s'inicïa no confirmi els mals presagis dels primers passos del nou govern. Des de Gent treballarem per a que no sigui així.

Bona festa major 2011!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada