diumenge, 1 de febrer de 2015

Ordre del dia del Ple del proper dimarts 3 de febrer del 2015

ES POSA EN PÚBLIC CONEIXEMENT QUE EL PLE D’AQUEST
AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA, , EL DIA 3 DE
FEBRER DE 2015 A LES VUIT LA TARDA A LA CASA DE LA VILA,
AMB L’ORDRE DEL DIA QUE S’ADJUNTA.

O R D R E D E L D I A

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE GENER.
2.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA PREUS DEIXALLERIA
4.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET.
5.- CONVENI AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA, OBRES MILLORA SEGURETAT VIÀRIA A LA BV5008.
6.- PROPOSTA DE COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT.
7.- MODIFICACIÓ DE LA FESTA LOCAL PER A L’ANY 2015, FIXADA PER AL DIA 25 DE MAIG (SEGONA PASQUA) I EL SEU TRASLLAT A L’1 DE JUNY.
8.- PROPOSTA D’ACORD PER RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
9.- PROPOSTA D’ACORD PER UNA ACCIÓ URGENT, VIABLE I EFICAÇ AMB GARANTIES PER TOTS ELS AFECTATS DE L’HEPATITIS C.
10.- PREGUNTA DEL SR. FERRAN PASCUAL, GPT, SOBRE COMPLIMENT PROGRAMES ELECTORALS DELS GRUPS DE L’EQUIP DE GOVERN.
11.- PREGUNTA DEL SR. FERRAN PASCUAL, GPT, SOBRE WEB MUNICIPAL.
12.- PRECS I PREGUNTES.
TIANA, 30 DE GENER DE 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada