dimarts, 28 de febrer del 2012

LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I LA INFORMACIÓ MUNICIPAL

Element fonamental per una societat democràtica és la transparència de les institucions. El deure d’informar a la ciutadania de manera veraç i establir canals de participació en les decisions col·lectives. En un món on sovint l’excés d’informació global ens fa perdre referències sobre la vida quotidiana o quan la simplificació del missatge el converteix en mer eslògan, hom troba a faltar la necessària informació que permeti al ciutadà exercir amb ple coneixement els seus drets per participar activament en els assumptes que l’afecten.

Aquesta participació directa complementa el funcionament dels òrgans de representació política del sistema democràtic local. Regidores i regidors tenen el dret reforçat a la informació municipal per vetllar pels interessos col·lectius, i el dret a votar en les decisions més transcendents competència del Ple.

En els darrers mesos la principal reivindicació dels grups municipals davant del govern ha estat precisament reclamar informació per desenvolupar la tasca de control i proposta: situació econòmica, previsions d’actuació... No ens ha estat proporcionada.

Vam recordar al govern la necessitat de consensuar la política de comunicació amb els grups. Malgrat això, ens trobem escrivint en un nou format de la revista municipal, sense més informació que un trist e-mail indicant-nos que el butlletí serà bimensual i que l’espai de debat polític s’ha reduït a la meitat. Ni els grups han estat consultats, ni consta s’hagi constituït la Comissió dels mitjans. Lamentem que, un cop més, ens trobem davant d’una política de fets consumats, poc respectuosa amb els principis democràtics.

Desitgem que aquesta nova etapa de la revista municipal serveixi per millorar la informació a la ciutadania. Però l’actuació del govern dificultant la feina dels grups municipals i reduint els canals d’informació i participació directa de la població demostren el contrari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada