divendres, 13 d’abril de 2012

PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ DE 2012En la sessió ordinària del Ple municipal celebrada el 6 de març es van sotmetre a debat i aprovació diverses qüestions, entre les quals i com a més significatives, les següents:

Aprovació inicial de la Modificació del Pla General Metropolità en relació als beneficiaris dels habitatges dotacionals a Tiana

En compliment del Pla Local d’habitatge, aprovat l’any 2010, i d’acord amb el Consell municipal de l’Habitatge, el Ple va acordar iniciar els tràmits per ampliar els col·lectius beneficiaris dels habitatges públics en règim de lloguer (habitatges dotacionals) al municipi. Per exemple, això implica que els habitatges en construcció al carrer Can Gaietà podran ser destinats no només a joves menors de 35 anys, si no també a altres col·lectius com són les famílies monoparentals i els majors de 65 anys, per tal d’adequar l’oferta d’habitatge social a les necessitats socials.

Aquesta ampliació va ser acordada pel Consell municipal el febrer de 2011, a instància de l’anterior govern, però l’actual govern municipal el mes de setembre en resposta a una pregunta del grup de Gent va negar tenir la intenció de tramitar-la.

Celebrem que, malgrat el retard, es rectifiqui.


Finalització dels tràmits d’aprovació de la Modificació del Pla General Metropolità a l’entorn del Parc del Tramvia

En compliment de l’Acord del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el Ple va acordar finalitzar els tràmits per modificar el planejament urbanístic de l’entorn del Parc del Tramvia, projecte que té per objectiu ordenar la façana sud del municipi ampliant el parc existent, creant zones d’equipaments al servei del barri i de tota la vila, així com completar l’edificació per dotar de major qualitat urbana aquesta zona.

Aquest projecte va ser impulsat pel govern de Gent i CiU, i va tenir l’oposició dels grups de PSC i ERC quan no eren al govern. 

La finalització dels tràmits va rebre el suport de Gent i CiU, i l’abstenció de PSC i ERC. Malgrat no comptar amb el seu vot favorable, els grups de PSC i ERC ara que governen han acceptat aquest projecte, i no han complert amb l’anunci de tirar-lo enrere com van expressar en el Ple municipal del mes d’abril de 2011 abans de les eleccions municipals. 

Celebrem que, també en aquest cas, s’hagi rectificat pensant en el bé del poble, però seguim sense comprendre el motiu pel qual es van oposar aferrissadament al projecte sense justificació.


Moció contra la reforma laboral aprovada pel Govern central

Els grups de Gent, PSC i ERC van promoure una moció conjunta de suport a les organitzacions sindicals majoritàries (UGT, CC.OO.)  en el seu manifest contra la reforma laboral aprovada el mes de febrer pel Govern del PP, per considerar-la un retrocés en els drets laborals, afavorir l’acomiadament, i ser ineficaç per fomentar l’ocupació.

Manifest sobre el Dia Internacional de les Dones

El Ple va aprovar per unanimitat un Manifest institucional sobre el dia internacional de les dones.

Gent havia presentat una proposta de Moció alternativa en relació a la mateixa qüestió posant de manifest i criticant el perill involucionista de determinades accions dels Govern estatal (reforma de la Llei de l’avortament que pretén reduir els drets de les dones, reforma laboral que perjudica els drets de les dones), així com del Govern de CiU (retallades a programes socials, així com d’igualtat i lluita contra la violència de gènere, que perjudiquen en especial a les dones).

Gent vam retirar la Moció alternativa per afavorir la unanimitat, però en la sessió plenària vam expressar la preocupació i queixa per les accions citades.


Moció de Gent de rebuig a la supressió dels incentius econòmics per a l’impuls de les energies renovables

Davant de la supressió dels incentius per a l’impuls de les energies renovables aprovada pel Govern del PP, Gent vam presentar una moció de rebuig per entendre que és una actuació que contradiu les polítiques europees i els compromisos adquirits per l’Estat en matèria d’energia i lluita contra el canvi climàtic, així com les actuacions de l’Ajuntament en compliment del Pacte d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic aprovat pel Ple l’any 2009. Aquesta actuació del PP va en contra no només d’un sector energètic sostenible que ens fa menys dependents dels recursos fòssils si no que posa en perill un nínxol d’ocupació i desenvolupament tecnològic. 

Es va aprovar per 12 vots a favor (GPT, PSC, ERC i CIU) i 1 vot en contra (PP)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada