dilluns, 16 de maig de 2011

EL COST DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT

EL COST DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT 2007-2010
Novament, en el tema del cost de la plantilla de personal municipal, allò que la candidata socialista no s’atreveix a defensar en públic ho aboca  impunement en el blog personal.  En aquest cas les seves dades  segueixen també fil per randa els jocs de mans comptables a que ens tenia acostumats el seu antecessor en el càrrec de candidat. Li agraïm el canvi d’estil  i li agrairíem encara més si també canviés el contingut del discurs pel que fa  a la manipulació de les dades en l’argumentació política. D’on treu un increment del 40% de la partida de personal en el mandat actual?  Novament la dada surt de la màniga  manipulant els comptes i els informes d’intervenció per falsejar les conclusions.

Quina plantilla es compara entre 2007 i 2010?
En el cost real de la plantilla de personal del darrer pressupost aprovat per l’anterior govern l’any 2007  s’han de comptabilitzar els dos pressupostos que hi havia en aquell moment a l’administració municipal: el de l’Ajuntament i el del Patronat de Serveis Socials.  A partir del 2008 el nou govern va  racionalitzar el servei integrant organitzativament i comptablement el Patronat dins de l’estructura única de l’Ajuntament. Per fer comparacions no es pot fer la trampa de comptar el 2007 només la plantilla de l’Ajuntament i en el 2010 comptar la de l’Ajuntament i la de l’antic Patronat. El 2007 el cost de personal de l’Ajuntament era  de 2.073.946 i el del Patronat 131.164€. En total doncs sumaven 2.205.110€ . Cal sumar, a més, el cost de les places d’enginyer municipal i d’un arquitecte municipal que no es pagaven de la partida de personal sinó com si fossin autònoms simulació que s’ha estès en el sector privat i que el govern anterior va utilitzar per amagar places i costos de personal. L’any 2007 sumaven 25.104€ més i en el 2010 el cost d’aquestes places ja compten dins del capítol de personal. Amb xifres homogènies l’increment del capítol de personal ha estat del 14% en el global del mandat que es correspon al creixement general del pressupost entre 2007 i 2010. Per això el pes del cost del personal  en el pressupost del 2007 va ser del  32% que és molt similar al  seu pes en el del 2010 que  va ser 32.40% que, alhora, és el %  normal en les administracions municipals de les dimensions de Tiana.

 Els canvis  introduïts pel govern actual
·                La darrera plantilla aprovada en l’anterior mandat a  l’any 2007 constava de 78 places. La plantilla de 2011 aprovada pel govern actual és de 70 places. S’han reduït places. S’han suprimit places poc qualificades  i s’han creat noves en llocs claus pels serveis als ciutadans com són: dues places de serveis socials i una plaça d’educació  per atendre els nous serveis educatius creats. Això fa que les places creades siguin  més cares que les suprimides pel seu nivell de qualificació.
·                També s’ha actualitzat la valoració de places que exercien tasques superiors al seu reconeixement laboral, pendents de revisar de feia anys,  a través de concursos de promoció interna.
·                S’ha acabat amb la irregularitat de contractar com a autònoms a tècnics que fan un treball continuat a l’ajuntament i s’ha incorporat el seu cost al capítol de personal. La plaça de segon arquitecte la va crear l’anterior govern per aquesta via. Per tant el nou govern es va trobar amb 2 places d’arquitecte cosa que ara troba exagerat l’actual candidata socialista.
·                S’ha pres una mesura bàsica per millorar la qualitat i la motivació laboral que és augmentar l’estabilitat de les contractacions. L’any 2007 el 40% de la plantilla tenia contractes d’interinitat o temporals. L’any 2011 ja només és del 22% i avançarem fins al 10% que és el que s’aconsella. Totes les places s’han cobert a través de concursos públics, requerint les titulacions pertinents, i no hi ha hagut ni una impugnació.
·                S’ha acabat amb les contractacions irregulars temporals que es perllongaven diversos anys amb contractes de pocs mesos. La situacio més greu era la situació de la totalitat de la plantilla del personal de Ràdio Tiana que entre 1998 i 2005 es contractava de manera temporal per mesos. Un cas  il·lustratiu és el de Gemma Liñan que durant  6 anys de treball continu va patir 8 contractes mensuals i mai es va convocar cap concurs de selecció ni demanar la titulació requerida per a la plaça.

Fer populisme amb temes sensibles com el del personal municipal  és una irresponsabilitat que crèiem ja superada en el discurs dels grups municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada