dijous, 19 de maig de 2011

ARBRE PASSATGE DE LA RIERA

Diversos veïns del Passatge de la Riera van advertir a l’Ajuntament l’estiu de l’any 2010 de l’existència en aquest indret d’un arbre que s’havia desenvolupat extraordinàriament i estava afectant el paviment, el mur existent de les cases i a més, tocava el cablejat elèctric i telefònic amb el conseqüent perill. En moments de fort vent les branques es trencaven i queien a l’espai públic. Realitzada inspecció per part dels Serveis tècnics municipals (enginyera tècnica agrícola) es va constatar que es tractava d’un exemplar enorme d’Ailanthus Altísima, una espècie no autòctona i amb un especial acció invasora.

En aquest sentit, aquesta espècie és una de les de més ràpida expansió i més perjudicials en el Parc de la Serralada de Marina i de Collserola, segons estudis de la Diputació de Barcelona (Diagnosi ambiental del Parc de Collserola, 2008, pàgs. 65 a 68) atès que té efectes negatius en quan a la biodiversitat -és de ràpida expansió i impedeix la vegetació arbòria autòctona -, sanitaris  - males olors i desprèn toxines- i paisatgístics en ser de fulla caduca i propi de climes temprats sent originària de la Xina.

Les accions per fer front a aquesta espècie invasora segons la Diputació de Barcelona  es centren en un pla de mitigació consistent en la seva eradicació abans que s’expandeixi.  
És per això que es va disposar incloure la tala de l’exemplar entre les actuacions de la campanya de poda 2010-2011 que acaba de finalitzar. Per tant, l’actuació d’evident interès sanitari i de protecció de la biodiversitat no ha suposat una despesa extraordinària per part de l’Ajuntament.

Res a veure, doncs, amb la mesquina relació que algú ha fet amb candidatures electorals. El joc brut del Sr. Vallespinós  seguirà  fins al darrer moment del seu comiat de l’ajuntament de Tiana.

Enllaç amb "Diagnosi ambiental del Parc de Collserola, 2008, Diputació de Barcelona".www1.diba.cat/llibreria/pdf/42989.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada