dilluns, 16 de maig de 2011

LES DADES REALS DEL DEUTE MUNICIPAL

LES DADES REALS DEL DEUTE MUNICIPAL 2002-2010
La candidata socialista s'excusa en el format del debat de dissabte a la sala Albéniz per no haver exposat les seves crítiques sobre el deute municipal. Després de quasi 4 hores de debat l'excusa sona a falsa. Més aviat no es va atrevir a dir en públic el que sí fa en el blog personal que ho aguanta tot. En el debat a televisió Maresme-1 no se'n va sortir i, prudentment, no l'ha volgut tornar a vessar en aquest tema. 

Les dades que s'exposen a continuació són les oficials dels copmptes municipals avalats pels informes dels tècnics d'hisenda i per la documentació signada pels alcaldes segons consta a l'arxiu municipal. Totes les dades s'han fet públiques i també GENT les va reproduir en un fulletó el mes de novembre passat.

Deute existent el 5 de juliol de 2007 en començar el nou mandat
  • 1.050.000 € Banc Santander Central Hispano per piscina coberta
  • 1.666.479 € Caixa Catalunya i Banc Crèdit Local per obres carrers
  • 4.611.381 € Empresa ARC per obres pavelló i camp de gespa
Total: 7.327.869 €. D'on treu la candidata socialista la xifra de només 2.700.000 de deute del mandat anterior? De no comptar com a deute el cost de l'obra del pavelló i camp de gespa que l'anterior govern va contraure i signar el 2006 amb la financera ARC. En aquests moments electorals no es pot seguir enganyant els ciutadans amb trucs comptables com el de submergir un deute real, que l'actual govern ha hagut de començar a amortitzar el 2008, simplement perquè nio es pagava a través dels bancs sinó d'una entitat financera. Però el deute hi era! 

Canvi en la forma de pagar una part del deute existent

El govern actual canvia la forma de pagament del deute a l'empresa ARC que va signar l'anterior alcalde el dia 14 de desembre de 2006. L'anterior govern va acordar pagar a ARC simulant un lloguer de 34.500€ mensuals a la constructora i financera ARC que constava com a propietari del pavelló. Un simple truc comptable per camuflar el deute municipal de 4.611.381€, camuflatge que ha heretat sense escrúpols la candidata socialista. El govern actual ha rescatat aquell fals lloguer pagant el deute a l'empresa a través de crèdits bancaris molt més barats que el cost de la financera. En 22 anys suposarà un estalvi de més de 4M €.

Deute pendent de pagar en data 30 de juny de 2011

El govern actual només ha demanat als bancs 1.163.182€ la majoria amb crèdits tous a través de la Diputació. El 30 de juny de 2011 restaran per amortitzar 6.187.885€ dels quals el 85% correspon a deute generat en el mandat anterior i només el 15% al mandat actual. Malgrat l'herència rebuda acabarà el mandat amb un deute assumible. 

En campanya, més que mai, s'ha d'anar amb la veritat per davant.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada