dimarts, 19 de juny del 2012

MANIFEST de la Plataforma SALVEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC DE LA MÚSICA I LA DANSA


SALVEM L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE LA MÚSICA I LA DANSA


• La plataforma Salvem l’ensenyament públic de la música i la dansa denuncia davant la societat civil catalana les retallades generalitzades que en matèria d’ensenyament musical està duent a terme el govern de la Generalitat de Catalunya i que afecten greument el sistema educatiu musical al llarg de tot el seu recorregut.

• L’incompliment de les obligacions de cofinançament per part de la Generalitat , que ha reduït fins ara la seva aportació en un 62%, ha posat en risc seriós la xarxa d’escoles municipals de música i dansa de Catalunya: 40.000 alumnes afectats, 3.000 llocs de treball en perill, 158 centres en joc.

• Les escoles de música i dansa són el primer esglaó del sistema educatiu musical del país i la base de la cultura musical catalana, així com també d’una indústria que mou l’1% del PIB. La tasca d’aquests centres, que en els darrers 25 anys han sabut fer front a una demanda creixent, ha garantit l’accés als ensenyaments públics musicals i de la dansa de tota la població i ha comportat un increment important d’aquestes pràctiques artístiques.

• Els ajustos pressupostaris severs que s’estan aplicant i que també afecten els Conservatoris de Música de Catalunya i l’ESMUC, així com la major precarietat de les condicions laborals, amb vulneració de convenis, impagaments i reduccions de salaris, comprometen seriosament el futur dels centres i la qualitat de l’ensenyament.

• L’educació en la música i la dansa contribueix a una educació integral que permet a l’individu desenvolupar-se plenament, col·laborant igualment en la construcció de valors, habilitats i competències de caràcter general.

• La Resolució del Parlament Europeu de 10 de febrer de 1988 sobre l'ensenyament i la
promoció de la música diu que "s'ha de fomentar l'accés a la vida musical () fonamentant-se igualment en el principi que l'educació musical és un dret del ciutadà europeu... "

• La LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació recull: “L’Estat i les comunitats autònomes han d’acordar un pla d’increment de la despesa pública en educació per als pròxims deu anys, que permeti el compliment dels objectius que estableix aquesta Llei i l’equiparació progressiva a la mitjana dels països de la Unió Europea”.

• Reclamem, per tant, el manteniment del finançament de la xarxa d’escoles municipals de música i dansa per part de la Generalitat, aprovat al conveni marc signat entre el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de 9 de juliol de 2008.

Exigim al govern de la Generalitat de Catalunya que deixi sense efecte les retallades en matèria d’ensenyament musical.

Barcelona, 21 de Juny de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada