dimecres, 6 de juny de 2012

SERIA UN ERROR POSAR EN PERILL L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE TIANA


El govern  municipal presidit per  Gent pel Progrés de Tiana va crear  el juliol de 2008 l’Escola Municipal de Música i Dansa  la qual, amb 200 alumnes  menors de 18 anys i 20 adults, ha esdevingut una eina de promoció de la formació  artística, de dinamització  cultural  i, sobretot,  de cohesió i integració social de Tiana.  El mateix govern va garantir la seva  viabilitat  econòmica  en aconseguir la subvenció de 72.000€ de la Generalitat  que, amb les quotes de les famílies, va fer que l’Ajuntament només hagués de cobrir  les despeses de  l’edifici. Aquestes, a més, es cobreixen, a partir de juny de 2011, per l’estalvi del lloguer que es va  deixar de pagar en traslladar l’escola a l’edifici municipal de la Ciutadella, projecte, pressupost i obra  del qual  va planificar  i  aprovar també el govern presidit per GENT. 
Les retallades del govern de la Generalitat suposen una reducció  d’un 50% de la subvenció, o sigui, d’uns 36.000€ anuals. Creiem que l’Ajuntament ha de fer front, i pot fer-ho, a aquesta despesa atès l’alt interès educatiu, cultural i social  de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana. Les famílies ja aporten un 65% del cost  educatiu i no seria adient incrementar massa més les quotes actuals. L’Ajuntament pot aconseguir els 36.000€ que hauria d’aportar ja sigui cobrant el rebut de les escombraries comercials que està obligat a cobrar, i no  fa, o bé, reduint el 50% les remuneracions del càrrecs del govern i dels regidors/es, que suposaria 45.000€ d’estalvi, tal com va prometre la Sra. Alcaldessa en la campanya electoral.  No hi ha cap raó econòmica per posar en perill la continuïtat de l’escola, tal com ha deixat entendre el Sr. Regidor d’Educació, una altra cosa seria que el govern municipal actual no valorés l’aportació de l’Escola de Música i Dansa a la qualitat  educativa i  a la convivència de la societat  tianenca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada