diumenge, 3 de març de 2013

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL CREU DE TERME: MÉS PISOS? A BENEFICI DE QUI?


Per Decret d’Alcaldia s’ha aprovat inicialment una Modificació del Pla Parcial del Sector Creu de terme que té per objecte l’increment del nombre d’habitatges previstos, passant de 342 a 377. És a dir, 35 habitatges més.

L’Alcaldia ha acceptat la proposta de part dels promotors privats que argumenten que, en l’actual conjuntura econòmica, s’han de fer pisos més petits per a que siguin més assequibles econòmicament.

Aquí hem de dir que, aquests promotors, en comptes d’ajustar els preus  el que volen és senzillament fer més habitatges. A ningú s’escapa que més habitatges suposen més valor, i que, a més, el m2 construït és més car proporcionalment com menor és la superfície de l’habitatge.

És cert que els temps actuals són diferents als que van veure l’aprovació del Pla parcial Creu de Terme l’any 2006. Però entenem del tot injustificable que  l’única previsió sigui incrementar la rendibilitat pels promotors. Perquè no incrementar l’habitatge social?

Gent pel progrés de Tiana, ha presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública del Pla (el contingut del qual  no ha estat publicat al web, ni ha estat objecte de cap acte informatiu a la ciutadania) en el qual exposem:

Manca de valoració de l’interès públic: en l’expedient no consta acreditat ni valorat l’interès públic de la proposta, i per tant, no està justificada l’aprovació inicial.

Manca d’adequació de les zones verdes i equipaments a l’increment de població previst: a l’augmentar-se el nombre d’habitatges això comporta un increment de població (al menys de 70 habitants) i, per tant de necessitat de zones verdes i equipaments. La Llei exigeix que s’hagi d’augmentar les zones verdes i equipaments en 10 m2 per cada nou habitatge i això el Pla no ho contempla.

Manca d’avaluació dels canvis en la mobilitat: Aquests 35 habitatges més també comporten que, com a mínim, s’hagi de preveure 35 cotxes més. També des de l’aspecte de la mobilitat (i més tenint en compte la situació de l’Escola) s’hauria d’haver actualitzat l’Estudi de mobilitat generada del Pla inicial de l’any 2006, i això el Pla no ho contempla.

Manca de transparència de l’increment de la rendibilitat econòmica pels promotors:  l’increment del nombre d’habitatges comporta un increment de la rendibilitat a favor de determinats promotors. En el pla no es valora aquest increment. La Llei exigeix que es valori aquest increment, i si existeix un increment de valor s’hagi de compensar a l’Ajuntament atenent que, a més població, més serveis haurà de prestar. Això no es contempla en el Pla.

Per tot això, entenem el Pla infringeix la Llei, amb greu perjudici pels interessos públics, i hem sol·licitat es deixi sense efecte. Per poder valorar l’interès públic de la proposta, primer aquesta ha de ser conforme a la Llei.

Per a nosaltres, és difícilment justificable incrementar el nombre d’habitatges en aquesta zona, ja que el Pla de 2006 ja comportava una densificació excessiva en relació a l’entorn residencial de densitat baixa i atenent a les característiques topogràfiques i de vialitat de la zona.
 
Però si a més això es fa per la porta del darrera i sense complir les exigències legals, entenem que ens trobem davant d’una actuació que requereix no només el seu aclariment si no la seva retirada immediata.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada