dimecres, 15 de juny de 2011

INTERVENCIÓ EN EL PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT

GRUP MUNICIPAL DE GENT PEL PROGRÈS DE TIANA (GENT-ENTESA)
Dissabte, 11 de juny de 2011
Benvolgudes i benvolguts conciutadans,
Regidores i regidors
Alcaldessa
I.- Introducció.-
En nom de Gent pel progrés permeteu-me en primer lloc felicitar als que hem pres possessió dels càrrecs electes en el plenari municipal, doncs és aquesta una funció de compromís i responsabilitat vers el nostre poble, i més en un moment històric especialment significat com el que vivim, tant per la difícil situació econòmica com per la necessitat de donar-hi resposta des de l’aprofundiment i millora del sistema democràtic.
Especialment, volem felicitar a la persona que ha estat elegida alcaldessa, l’Ester Pujol, a ella correspondrà encapçalar aquesta nova etapa del govern municipal, li desitgem encert en les seves decisions, i tots els membres del Plenari tan des del govern com des de l’oposició, cadascú des de les seves conviccions,estarem a la seva disposició per tal d’enfortir la nostra societat i garantir la cohesió social i l’equitat.
Des d’aquí el nostre reconeixement i enhorabona,
I, finalment, i més important, tot el col·lectiu de Gent pel progrés volem agrair als 587 votants que ens han donat suport i gràcies als quals estem avui aquí, situant-nos com a tercera força més votada amb tres regidors. Els garantim que aquest suport servirà per seguir fent avançar Tiana, com a poble actiu, ecològic, culte i solidari.
Moltes gràcies pel vostre suport.
II. Eleccions municipals i justificació del vot en el Ple de constitució.-
1.- El context polític actual: la necessitat de fer front a la crisi econòmica des de la fortalesa de les polítiques públiques i l’aprofundiment democràtic.-
En el dia d’avui la situació econòmica i social són el context determinant en qual s’han d’adoptar les decisions polítiques:
Al nostre poble les eleccions municipals del passat dia 22 van tenir una participació una mica més alta que la mitjana de Catalunya. Tot i això, tant l’abstenció, com els vots nuls i vots en blanc, superen el 50 % del cens electoral.
Això ens demostra un significatiu allunyament de bona part de la població dela política actual, i ens reclama  la necessitat d’un major aprofundiment democràtic, obrint i millorant els canals d’informació, participació i decisió de la ciutadania per enfortir i apropar la gestió dels assumptes públics, recuperant també el crèdit per la política fent que la ciutadania si sent-hi més partícip.
No podem defugir la necessària reflexió per procurar queen la nostra actuació com a càrrecs electes, en els debats i votacions, s’incrementi la complicitat amb la població, i això passarà quan les persones sentin que la seva veu és escoltada i que compta.
La ciutadania reclama una societat més justa, una política més transparent i participativa, que ens escoltem els seus problemes i procurem donar-hi solucions.
I  això succeeix precisament en la greu situació econòmica que patim, com a segon i més rellevant element, amb canvis estructurals en el sistema econòmic, i una redefinició profunda de les polítiques públiques i socials davant de les quals  l’Ajuntament ha d’actuar per garantir la cohesió social, l’equitat i els drets bàsics dels ciutadans.
Per tot això, des de Gent entenem que ara més que mai hem d’actuar amb responsabilitat en el debat polític, i que cal unaacció municipal cohesionada i decidida per afrontar la necessitat de polítiques públiques fermes que mantinguin els serveis públics essencials, per no fer passos enrere.
2.-El nou marc en la política municipal: la necessitat de més entesa i la possibilitat de formar un govern fort i plural de progrés
És en aquest context, tant  diferent del que ens trobàvem l’any 2007,  que hem de fer l’anàlisi i justificació del nostre vot en el Ple d’avui.
La composició del plenari sorgida de les eleccions del passat 22 de maig comporta un nou escenari en la política municipal, per la diferent correlació de forces i per les persones que hi intervenen.
La presencia de cinc grups municipals, cap d’ells amb majoria absoluta, amb un nombre de regidors proper, fan necessària doncs una política d’aliances. De projecte compartit, de sumar de sensibilitats, de pluralitat.
Aquesta situació  reclama diàleg entre les forces polítiques i capacitat d’entesa per tirar endavant no només els grans projectes de futur si no també el dia a dia municipal.
La composició del plenari podia donar a entendre la necessitat de que per formar govern calia sumar dues de les forces majoritàries o, millor, als menys tres forces. Així s’obtindria un govern de majoria absoluta, representativa de més de la meitat dels regidors i dels vots emesos als grups, com va succeir el mandat que tot just acaba on el govern va ser plural, de coalició, i amb majoria estable.
Gent entenem que era possible un govern de majoria de progrés per afrontar la difícil situació actual.
3.- La formació d’un govern en minoria sense haver obert la negociació amb Gent.
Però com hem pogut constatar en la votació d’aquest matí, això no ha estat així. Tal i com va succeir fa vuit anys, el càrrec d’Alcalde ha estat només recolzat per sis regidors que representen menys de la meitat dels vots emesos als grups municipals.
Entenem, que aquestahauria de ser la solució última quan no és possible formar un govern fort.
Però veiem amb decepció i preocupació com ni tan sols s’ha intentat ampliar aquest govern a altres formacions, com pugui ser la nostra. I més quan com s’afirma es volen realitzar polítiques de progrés.
Efectivament, malgrat la disposició del nostre grup a analitzar la nostra participació en el govern, que de ben segur hagués requerit intens  treball i esforç per totes els parts, la llista més votada no ha volgut ni tan sols iniciar el diàleg per fer-ho possible.
Aquesta actuació, més pròpia de temps passats, ens fa pensar que les crides a l’entesa, les proclames de ma estesa, són només retòrica, buida de contingut real.
Creiem que s’ha perdut una oportunitat de superar vells prejudicis, de sumar en comptes de confrontar.
Sembla que no tothom aposta per obrir una vertadera nova etapa en la política municipal, i malgrat una aparent renovació s’és encara captiu de les inèrciesdel passat en que hi ha hagut una excessiu distanciamenti manca d’entesa. L’exclusió del nostre grup de les negociacions per formar govern n’és un clar exemple.
Per tot això, entenem que la nova Alcaldia i el nou govern no comencen amb bon peu, perquè no responen a les expectatives d’un nou marc en  la política local, dirigida per un govern fort i més plural per afrontar aquests temps difícils.
III.- La vigència del projecte de Gent des de la renovació: el nostre compromís des d’una oposició constructiva i respectuosa.-
El col·lectiu de Gent, amb un important nombre de vots obtinguts i amb tres regidors,es consolida com a referent de determinats valors de progrés en el ple municipal.

Hem après de l’acció de govern i hem pogut portar a bon terme gran part de les propostes que conformaven les nostres línies bàsiques d’actuació. En aquestes seguirem treballantdes de l’oposició, i defensarem les fites assolides, amb l’orgull de la feina ben feta.

Entenem que les polítiques realitzades i els projectes estratègics aprovats són un llegat valuós que el nou govern farà bé de tenir molt en compte.

I en aquest nou mandat també s’enceta una nova etapa en el col·lectiu de Gent pel progrés de Tiana.La renuncia a l’acta de regidor de l’Alcalde Emili Muñoz accelera també la renovació iniciada del col·lectiu de Gent, per afrontar aquests nous temps amb noves persones i ideari renovat.
Després de 12 anys, la nostra formació sorgida l’any 1999 amb el detonant de la protecció de l’entorn natural i la millora dels equipaments del poble, és avui un projecte polític consolidat, que ha ampliat i diversificat la seva base, que representa una opció política diferenciada, de caràcter eminentment municipal, representativa de valors i polítiques d’aprofundiment democràtic i de progrés en els àmbits social, ambiental i cultural.
Per afrontar els reptes que afecten la nostra societat des del món local el projecte de Gent segueix més vigent que mai. Amb la trajectòria de 12 anys que ens avala, amb l’experiència de govern adquirida aquest mandat, seguirem defensant els principis que ens identifiquen.
Amb fermesa, rigor i respecte, des de l’oposició constructiva,lluitarem per seguir fent un poble, actiu, ecològic, culte i solidari.

Aquest és el compromís que assumim i que seguirà guiant la nostra actuació.
Moltes gràcies
 Joan Pau Hernández Roura
Portaveu del grup municipal de Gent pel progrés de Tiana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada