dimarts, 18 d’octubre de 2011

LA HISENDA MUNICIPAL DE TIANA (1)


COMPARATIVA DELS RESULTATS DE LA GESTIÓ DEL PSC 2003-2007 I DEL GOVERN PRESIDIT PER GENT ENTRE 2007-2011
 
El nou govern municipal de PSC-ERC no ha pogut evitar la temptació de culpar “l’herència rebuda” per justificar retallades i els problemes de gestió fruit d’una ignorància supina en temes d’hisenda municipal. Ara ens veiem en l’obligació de tornar a aclarir les falses i irresponsables denúncies que  es fan sobre l’estat de la hisenda municipal el 2011 que és resultat directa de la gestió dels anys 2003-2007 i de l’impacte sobtat de la crisi econòmica a partir del 2008. Totes les dades que s’exposen a continuació són oficials segons consten en els informes  dels serveis econòmics municipals i conegudes des de fa anys pels partits que ara governen.

HISENDA MUNICIPAL DESPRÉS DE LA GESTIÓ SOCIALISTA 2003-2007

1.    DEUTE PER INVERSIONS DE 7.327.860€

Les obres executades per el govern que va presidir el PSC deixaren un deute per inversions de 7.327.860€, les obres son les següents:

INVERSIÓ EN OBRES DELS GOVERNS PRESIDITS PEL PSC
QUANTITATS PENDENTS D’AMORTITZAR
EN DATA 5 DE JULIOL DE 2007
Piscina coberta i gimnàs
Any 2004
Banc Santander Central Hispano (2004)
1.050.000€
Obres públiques diverses
Anys 1999 – 2004
Caixa Catalunya (1999); Banc Crèdit Local (2000, 2002 i 2004): 
1.666.479€
Pavelló poliesportiu, gespa artificial i urbanització zona poliesportiva
Anys 2006-2007
Empresa ARC 2006
4.611.381€
Total deute  pendent per inversions dels governs  presidits pel PSC

7.327.860€

Les obres del pavelló esportiu i la gespa artificial mereixen un capítol a part ja que la nova direcció del Partit  Socialista i del govern municipal, presidits per la Sra. Pujol, segueixen insistint que el rescat del finançament d’aquestes obres va ser un error que va provocar que el deute per inversions passés de 2.716.479€ que  reconeixen als 7.327.860€ que trobà el govern de Gent. Fàcilment es veu que la diferència rau simplement en la desaparició contable del cost del pavelló i del camp de gespa  del deute per inversions. Malgrat l’operació contable el deute seguia existint, es clar.

Com es va fer això? Utilitzant el que s’anomena concessió demanial. Aquest mètode  fa  que l’ obra en qüestió no és de propietat pública sinó que consta com a propietat d’un intermediari financer – empresa ARC- a qui l’Ajuntament simula que “lloga” les instal.lacions. El que s’aconsegueix utilitzant aquest mètode es que l’Ajuntament no ha de demanar crèdits als bancs – ho fa l’intermediari -  ni  computa el cost com a deute per inversió en els balanços comptables sinó que el computa com a  lloguer dins de la despesa ordinària (exactament igual que l’aigua o el paper per les impressores per exemple) disfressant així l’estat  econòmic de l’Ajuntament. Per què aquest maquillatge del deute? Per amagar el deute real  que està limitat per llei al 110% del pressupost ordinari (amb la crisi la llei l’ha baixat  al 75%) i així poder seguir endeutant-se.

Aquest mètode de pagament va ser modificat pel govern presidit per Gent per resultar caríssim. Ho evidencia la taula següent on s’ exposa clarament un sobrecost a una tradicional operació creditícia en ni més ni menys que 3.831.847.53€, . Aquest  diner Gent creu que s’ha de posar al servei del poble i no en les arques d’un intermediari financer. Les xifres següents han estat extretes dels informes públics dels serveis econòmics municipals.


COST DE L’OPERACIÓ A TRAVÉS DE L’INTERMEDIARI ARC
(Govern PSC)
COST A TRAVÉS DE PAGAMENT PER CRÈDITS BANCARIS
(Govern GENT)
CONSTITUCIÓ OPERACIÓ FINANCERA

75.613,49€

0
CONSTITUCIÓ CONCESSIÓ
78.726,50€
0
DESPESES BANCÀRIES CONSTITUCIÓ HIPOTECA/CRÈDIT
29.250€
2.500€
COST TAXACIÓ
3.280,27€
0
ASSEGURANÇA
5.904,49€
0
AVALS
1.197,30€
0
COST FINANCER EN 22 ANYS (projecció)
10.920.279,53€
(Supòsit optimista d’IPC 3% i sense contar amb l’augment del 2% de l’iva el 2010)
7.088.432€
(Supòsit pessimista d’interès al 5% anual i una cadència de 2 anys)DIFERÈNCIA DE COST DE CONSTITUCIÓ
191.470€

DIFERÈNCIA DE COST FINANCER
 3.831.847,53€


Fruit del rescat financer aplicat per Gent, la diferència de cost en els 3 primers anys (2008-2010) ha suposat a l’Ajuntament un estalvi  de 589.568€.

ANYS
COST DEL FINANÇAMENT BANCARI LIQUIDAT

COST QUE HAURIA SUPOSAT EL FINANÇAMENT  A TRAVES D’ARC  (PSC)

ESTALVI
2008-2010
2008
Interessos:
 154.596 €

406.405€
251.809€
2009
Interessos: 
176.743 €
412.095€ 
235.352€
2010
Interessos i
Amortització.:   
312.895€
415.392€ (*)
102.497€
TOTAL


  589.568€
(*) A més, a partir de juliol 2010, el lloguer  demanial s’hagués apujat dos punts percentuals addicionals per l’increment de l’IVA.

Per tant, que es segueixi insistint  que el canvi de sistema de pagament va ser un error és un insult a la intel·ligència i al sentit comú dels tianencs. Sense aquests diners disponibles per al poble, la situació enguany  hagués estat substancialment més problemàtica.

2.    EL 2007 HI HAVIA UN DÈFICIT  DE 760.000€ PER DESPESES FETES SENSE  FONS

A més dels 7.3M€ del deute existent per les obres contractades formalment per anteriors governs, el juny de 2007 hi havia pagaments a realitzar  d’obres o serveis que es van contractar sense encàrrec ni pressupost. Es a dir, poc més que dir-los a les empreses  “feu-me això que els diners ja els trobarem”

Són les següents:

ACTUACIÓ
DEUTE  PENDENT A JUNY DE 2007
Aparcament de Dr. Fàbregas.  2005:
56.425€
Aparcament catequística  2006
20.850€
Passatge Moragas any 2006
26.374€
Parc del Tramvia 2005-2007
78.653€
Passera a la zona poliesportiva 2003
246.902€
Transport escolar 2003
22.534€
Carrer Sant Jaume, maig 2007
17.580€
Consorci TDT Maresme 2006-2007
23.344€
Aportació a la Mancomunitat de  2005-2007
260.677€
SGAE 2006
6.751€


TOTAL
760.090€

Cal dir que el fet que una actuació  es faci sense encàrrec ni pressupost es manifestament il·legal. En un ajuntament tot ha d’estar a càrrec del pressupost i si no hi és (que puntualment pot passar), s’ha de pressupostar amb quantitats estalviades d’altres partides pressupostaries o amb ingressos sobrevinguts. Òbviament no era el cas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada