dimarts, 18 d’octubre del 2011

LA HISENDA MUNICIPAL DE TIANA (3)


QUÈ FER EL 2012?
 
Els temps continuaran empitjorant i caldrà fer  nous ajustaments pressupostaris. Els nostres criteris  els varem fer públics en el programa electoral i els reiterem a continuació:

  1. Dialogar  amb el poble i entre els grups municipals.
Els grups municipals hauríem de compartir el diagnòstic de la situació per poder presentar diferents alternatives a la població. La consulta s’hauria de fer al llarg dels mesos d’octubre i novembre abans de tancar la tramitació del pressupost de 2012

  1. Seguir ajustant la despesa sense afectar serveis socials, educació i cultura
La despesa municipal encara  té marge per  ajustar-se en la línia que s’ha fet els  tres exercicis anteriors quan varem haver de tocar tots els capítols. Ara, però, creiem que han de quedar exclosos dels nous estalvis els serveis socials, l’educació i la cultura. En els capítols de personal, comunicació, transferències i altres hi ha cert marge de maniobra per reduir despesa.

  1. Seguir aplicant el Pla de Sanejament
El pressupost del 2010 ja es va tancar en positiu i en principi el de 2011 també hauria de fer-ho. Això permetrà aplicar el pla de sanejament demanant  el crèdit previst  de 700.000€ per eixugar el dèficit de la crisi dels anys 2008 i 2009. Els ajustaments en la despesa permetran fer-hi front sense gaire tensions

No estem en un moment adient pels retrets  sinó pel diàleg, els acords i la corresponsabilitat. Voldríem passar pàgina amb aquest escrit d’aclariments a què ens hem vist forçats a tornar al passat. El  nou govern té la responsabilitat de mirar endavant i  de tenir iniciatives  constructives.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada